– Saken handler om Norges råderett på norsk sokkel

VIKTIG SAK: – Det som blir avgjort i denne saken kan få innvirkning på hvordan vi har kontroll på den norske sokkelen framover, sier skipssjef Stig Flått på kystvaktskipet Fram. Foto: Colourbox.com Les mer Lukk

Rettssaken mot en litauisk skipper som er arrestert for snøkrabbefiske, kan bli viktig for Norges råderett på norsk sokkel, mener skipssjef i Kystvakta.

I Øst-Finnmark tingrett har flere ansatte i Kystvakta og i Analyseenheten møtt opp for å følge saken mot skipperen som fisket verdifull snøkrabbe i Smutthullet i Barentshavet.

– Det er en sak som handler om Norges råderett på norsk sokkel, i større grad enn fiske etter krabbe. Det som blir avgjort her kan få innvirkning på hvordan vi har kontroll på den norske sokkelen framover, sier Stig Flått, som er skipssjef på kystvaktskipet Fram, til NRK.

Skipperen fikk lisens til å fiske i Smutthullet fra landbruksdepartementet hjemme i Litauen ved nyttår. Det var fem dager før Norge laget nye regler, som sier at i motsetning til torsk og andre svømmende arter, er krabben en stedbunden art som tilhører norsk kontinentalsokkel.

De reglene var nærmest hemmelige, mener skipperen. Han fisket fra mai til juli over 80 tonn krabbe som han helt åpent leverte i Båtsfjord. Aktor Thomas Eliassen Darell vil straffe ham med 18.000 kroner i bot, i tillegg til å inndra 2,5 millioner fra rederiet.

– Kan havne i Høyesterett

Darell støtter seg på en kommisjon i FN som har satt grensene for Norges kontinentalsokkel, og strukket den langt nord for Svalbard.

Men EU, som i et uformelt utkast sier Svalbard har sin egen kontinentalsokkel, mener flere land har rett til å utnytte ressursene der oppe.

Aktor sier det ikke er usannsynlig at at saken ankes og til slutt havner i Høyesterett.

– Det er av stor interesse for Norge å få fastslått hva som er riktig juss slik at det ikke skal være noen tvil om utnyttelsen av ressursene som befinner seg i de områdene, sier Thomas Eliassen Darell til NRK.

Han forklarer at det ikke finnes noen tidligere rettskraftige dommer knyttet til Smutthavet.

Les mer: Norsk kontinentalsokkel: Historisk gjennomslag i FN

Russland interessert i saken

Det 67.000 kvadratkilometer store Smutthullet er internasjonalt farvann, eller «åpent hav» fordi de økonomiske sonene ikke kan gå lenger ut i havet enn 200 nautiske mil. Mesteparten av Smutthullet ligger på russisk side, og enorme mengder snøkrabbe befinner seg der. Men krabben har med tiden også beveget seg over på norsk kontinentalsokkel.

Fordi krabben regnes som stedbunden, gjelder ikke de samme reglene som for fisk.

– Da er det ikke noe smutthull. Så lenge snøkrabben befinner seg på en kontinentalsokkel, er det kyststatens kontinentalsokkel som definerer eierskapet og forvaltningsansvaret, har forskningsdirektør Alf Håkon Hoel ved Havforskningsinstituttet tidligere uttalt til NTB.

Han fikk støtte fra havrettsekspert og jussprofessor Tore Henriksen ved UIT Norges Arktiske Universitet.

Les saken: Fisker verdifull snøkrabbe på feil side av grensen

Russland satte i høst en stopper for alt krabbefiske i Smutthullet. Fordi de vil ha tilsvarende problematikk der, er saken mot den litauiske skipperen også viktig for Russland, mener aktor Darell.

Det er forventet dom i saken før jul.