Gransking etter Halden-utslippet

Institutt for energiteknikk (IFE) har satt ned en ekstern granskningsgruppe som skal gjennomgå utslippet ved Haldenreaktoren, varslingen og den etterfølgende håndteringen.

Ifølge Halden24 tar IFE hendelsen ved Halden-reaktoren i slutten av oktober svært alvorlig. Det radioaktive jod-utslippet skyldtes en teknisk svikt under behandling av brensel i reaktorhallen. Statens strålevern ble varslet først 20 timer etter utslippet, noe som førte til at det ble åpnet tilsynssak.

IFEs granskingsteamet vil bestå av Kerstin Dahlgren (leder), Patrik Lundell, Oddbjørn Sandervåg og Magnhild Kaarstad. Målet er at arbeidet skal være sluttført innen utgangen av året.

Etter lekkasjen ble reaktorhallen avstengt og hermetisk lukket. Nå er beholderen med det skadde brenselet overført i ytterligere en tettsveiset beholder. Beholderen er flyttet til brenselslageret i lagerbygningen utenfor reaktorhallen.

Det som gjenstår er å sjekke om det er brenselsfragmenter i håndteringskammeret i reaktorhallen. Disse undersøkelsene begynte sist uke og er ikke avsluttet.