Høyesterett forkaster Snowdens anke

Edward Snowden på link fra Moskva i Litteraturhuset i Oslo 18. november. Les mer Lukk

Høyesterett har forkastet anken til Edward Snowden. Han gikk til sak mot staten for å få fastslått at han ikke kan utleveres til USA hvis han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen.

Amerikanske Snowden skulle etter planen blitt tildelt prisen 18. november, men i anken til Høyesterett kommer det fram at tildelingen er flyttet til juni 2017, i håp om å få en rettslig avklaring i saken.

27. juni avviste Oslo tingrett å behandle søksmålet fordi Snowden ikke befinner seg i Norge, og det dermed heller ikke foreligger en utleveringsbegjæring fra USA.

28. september stilte Borgarting lagmannsrett seg bak denne avgjørelsen, og saken ble anket videre til Høyesterett. Fredag ble anken forkastet av et enstemmig ankeutvalg.

Les også: Edward Snowden anker til Høyesterett