Muslimske trossamfunn vokser kraftig i Norge

I dag er 148.000 muslimer i Norge registrert som medlemmer i islamske trossamfunn. Central Jamaat Ahle-Sunnat på Grønland i Oslo er Norges største moské. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

Medlemstallet i muslimske menigheter her i landet har økt med 33 prosent siden 2012. I dag er 148.000 muslimer i Norge registrert som medlemmer i islamske trossamfunn.

Til sammenligning har folketallet i Norge økt med 4,5 prosent siden 2012.

Siden i fjor har antallet medlemmer i muslimske trossamfunn økt med 5,1 prosent – 7.200 personer. Islamske trossamfunn representerer dermed den nest største religionen i Norge, målt i antallet registrerte medlemmer og denne gruppen utgjør 2,8 prosent av befolkningen, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram fredag.

Det er bare registrert 770 medlemmer i jødiske trossamfunn i Norge i dag, viser SSB-tallene, men det er likevel 37 flere enn i fjor.

I alt var det per 1. januar 2016, 622.000 nordmenn som tilhører tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (DNK), noe som utgjør 12 prosent av befolkningen. Veksten siden i fjor er på hele 63.000 personer, mer enn 11 prosent. Folketallet det siste året har bare økt med 0,9 prosent.

Les også: Flertall vil ha nikab-forbud i skolen

Katolikkene henter seg inn

Blant menighetene som vokser, står den Den romersk-katolske kirken i Norge i en særstilling. Den har nå flere medlemmer enn før medlemsskandalen.

Siden i fjor er det blitt 49.000 flere medlemmer i katolske menigheter, en økning på 51 prosent. I 2014 hadde Den romersk-katolske kirken i Norge 140.100 medlemmer. Dette ble redusert til 95.700 i fjor, men i år er de tilbake med 144.900 medlemmer, viser SSB-tallene.

Det er rundt 19.000 registrerte buddhister i Norge, nesten 5 prosent flere enn i fjor. Antallet hinduer ligger på knapt 9.000, en vekst på nesten 9 prosent fra året før. Sikhene blir også flere med vel 3.500 medlemmer, noe som er 3 prosent flere enn i fjor.

Ved siden av katolikkene står Den ortodokse kirken for den største veksten i medlemstall de siste årene. Medlemstallet ligger i dag på vel 20.000, noe som nesten er en dobling siden 2012.

Les også: KrF ble bønnhørt om skolegudstjenester

Stabile tall – lavere andel

Tendensen hos andre kristne samfunn og menigheter utenfor Den norske kirke er at de ikke holder tritt med folketallsveksten i Norge, og dermed utgjør de en stadig lavere andel av befolkningen. Norske pinsemenigheter har for eksempel drøyt 39.000 medlemmer, et tall som har vært stabilt i flere år.

Tallet på medlemmer i Human-Etisk Forbund var 86.900 per 1. januar 2016, en økning på 1.200 medlemmer fra året før.

I Oslo er 9,1 prosent av innbyggerne medlem i et islamsk trossamfunn, mens 8,8 prosent er medlem i kristne menigheter utenfor DNK. Knappe 3 prosent av folk i hovedstaden er medlem i Human-Etisk Forbund.

Les også:

Første muslim ansatt ved Det teologiske fakultet i Oslo

Jødisk leder vil registrere seg som muslim

Muslim hadde for langt skjegg til å bli Nokas-vekter