Gruvedrift til havs kan være fremtiden

Den norske kontinentalsokkelen kan inneholde store mengder mineraler og metaller. Gruvedrift til havs kan være en framtidig næring.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) inviterte torsdag næringsliv og forskere til å komme med innspill til den planlagte havstrategien.

NTNU har anslått at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde mineraler og metaller verdt opp mot 1.000 milliarder kroner, melder NRK. Verdien er usikker på grunn av varierende metallpriser.

– Vi har estimert at det er betydelige ressurser av kobber og sink, og det kan også være sølv og gull, sier prosjektleder og førsteamanuensis Kurt Aasly ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU. Teknologi som er brukt i oljeindustrien kan utvikles mot mineralindustri og gruvedrift på havbunnen, tror han.

– Nå må vi vurdere hvordan vi kan hente opp disse ressursene på en bærekraftig, forsvarlig og ikke minst lønnsom måte, sier Lien til NRK.