– Helseministeren gjør pasientene til kasteball

SKUFFET: Helseministeren skyver ansvaret for revmatiske pasienter over på alle andre, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Revmatikerforbund. Foto: John-Petter Reinertsen Les mer Lukk

– Det er provoserende at Høie ikke tar sitt ansvar for å opprettholde et terapibasseng ved Diakonhjemmet Sykehus, sier generalsekretær i Revmatikerforbundet.

Varmtvannsbassenget ved Diakonhjemmet Sykehus, som har vært i drift siden 80-tallet, brukes ukentlig av omkring 800 brukere. De aller fleste er revmatikere, men også andre kronikere med for eksempel hjerte- og lungesykdommer, osteoporose, rygglidelser, slag og nevrologiske lidelser trener her.

Forrige uke besluttet sykehusstyret ved Diakonhjemmet Sykehus å legge ned varmtvannsbassenget for godt fra påske neste år. Begrunnelsen er at de skal bruke området til pasientbehandling i stedet.

I forkant av vedtaket stilte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H), om hvorvidt statsråden godtar stengning av bassenget. Til ABC Nyheter sa Karin Andersen at Høie burde gripe inn og stoppe nedleggelsen.

Onsdag kom svaret fra helseministeren. Der erkjenner han at varmtvannsbassenget på Diakonhjemmet Sykehus har vært et godt tilbud for mange brukere gjennom årtier.

– Jeg har forståelse for at denne type endringer skaper bekymring og engasjement. Jeg har imidlertid tillit til at partene i fellesskap finner frem til alternative løsninger for de som opplever å miste et godt tilbud på Diakonhjemmet sykehus, skriver Høie.

Han viser til at befolkningen i Oslo og Akershus vokser raskt og at det er behov for å sikre at innbyggerne får sykehustjenestene de har behov for også i fremtiden.

Helseministeren skriver også at Diakonhjemmet Sykehus er i dialog med Oslo kommune for å finne alternative bassengtilbud for brukergruppen, og at sykehuset har vært tidlig ute med å varsle behovet for stenging for å gi brukerne god tid til å finne alternativ bassengtrening eller andre treningstilbud.

Bakgrunn: – Kan være forskjellen på et godt liv og et liv i et smertehelvete

– Skyver ansvaret over på alle andre

Generalsekretær Tone Granaas i Norsk Revmatikerforbund (NRF) mener svaret til helseministeren er urimelig.

– Bent Høie gjør pasienter til kasteball i sitt svarbrev til Stortinget i dag. Det er provoserende at Høie ikke tar sitt ansvar for å opprettholde et terapibasseng ved Diakonhjemmet Sykehus. Han skyver ansvaret over på alle andre, sier hun i en pressemelding.

– Helseministeren kan ikke frasi seg ansvaret for revmatiske pasienter. De trenger terapibasseng som spesialisert rehabilitering og behandling ved sykehuset, og i tillegg som egen rehabilitering for å klare hverdagen. Det er ikke akseptabelt at Helse Sør-Øst og helseministeren overgir sitt ansvar for spesialisert behandling og rehabilitering til kommunen, fortsetter Granaas.

Les også: Ber Høie rydde opp etter «skandalevedtak» ved Diakonhjemmet Sykehus

– Det finnes ingen andre slike basseng i Oslo

Helseministerens kommentar om at Diakonhjemmet har vært tidlig ute med å varsle brukerne og dermed gitt dem god tid til å finne alternativer, får generalsekretæren i Revmatikerforbundet til å spørre hvem som skal trylle frem et basseng.

– Helseministeren bygger ned et spesialisert behandlingstilbud ved sykehuset, før tilsvarende er bygget opp i kommunen. Det finnes ingen andre basseng i Oslo kommune som har de nødvendig 34 gradene som gir pasientene behandlingseffekt, sier Granaas.

Oslo kommune har sagt at de undersøker mulighetene for å tilpasse badene kommunen har i dag, fram til et varig tilbud kan komme på plass i forbindelse med bygging av nye bad. Men dette arbeidet vil ta tid.

Diakonhjemmet Sykehus beslutte forrige uke at bassenget skal legges ned til påske. Det gir verken kommunen eller Helse Sør-Øst tid til å bygge nytt basseng i Oslo, sier generalsekretæren.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix Les mer Lukk

– Høie kan ikke kreve at pasientene selv skal finne et spesialisert rehabiliteringstilbud når bassengene ikke finnes. Det er dessuten ikke brukerne selv som skal sikre helsetilbud i kommunen. Det er politikernes ansvar, sier Granaas og fortsetter.

– Når alle parter fraskriver seg sitt ansvar, må Høie endre kurs og rydde opp i saken.

Helseministeren kommenterer ikke kritikken, men gjentar i en epost til ABC Nyheter at han merker seg at sykehuset og kommunen har god dialog.

– Jeg har tillit til at de i fellesskap finner frem til alternative løsninger for dem som opplever å miste tilbudet på Diakonhjemmet Sykehus, skriver Høie i e-posten.

Les også: – Riktig trening bør skrives ut som medisin