Fylkesmenn foreslår tvangssammenslåinger i Nordland, Østfold og Sogn og Fjordane

Det blir tvangssammenslåinger både i Nordland, Østfold og Sogn og Fjordane dersom fylkesmennene i de to fylkene får det som de vil.

I tillegg mener hun at Lofoten-kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes bør slås sammen.

Nordland er det fylket med flest kommuner, 44 totalt. Av disse har åtte gjort positivt vedtak om sammenslåing, men ingen har funnet en partner som ønsker det samme. Dermed var i utgangspunktet ingen av fylkets kommuner klare for sammenslåing.

– Derfor vil 100 prosent frivillighet i Nordland bety ingen endringer. Det gjør meg betenkt. Ikke over frivillighet, men over at Nordland er det fylket av alle som kanskje har det største reformbehovet, sa Solberg da hun la fram sitt forslag til ny kommunestruktur torsdag.

Anmodes om å vurdere på nytt

Solberg la vekt på at mange kommuner er små, og 21 av dem har færre enn 2.000 innbyggere. Det gjør det utfordrende for kommunene å nå de faglige målene og ha et godt nok offentlig tilbud, mente hun.

Narvik og Evenes var svært nær en sammenslåing, der Narvik sa ja, og kun én stemme skilte avstemningen i kommunestyret i Evenes, påpekte hun.

I tillegg til de kommunene som etter Solbergs mening straks bør gå i gang med sammenslåingen, foreslår hun at en del kommuner tar en ny prosess fram mot nyttår for å se på mulighetene igjen – som Steigen, Tysfjord og Kjelsnes.

Mange av de øvrige kommunene får også en anmodning om å vurdere sammenslåing på nytt.

Les også: Fylkesmannen vil ha to storkommuner på Romerike

Har ikke felles grense

I Østfold bør Spydeberg tvinges til å slås sammen med Hobøl og Askim, mener fylkesmann Trond Rønningen.

Hobøl og Askim har ønsket sammenslåing med hverandre, men Spydeberg takket nei. Rønningen mener det er naturlig å se de tre kommunene som en enhet.

– Det er en åpenbar utfordring at Hobøl og Askim ikke har felles grense. Det er dessuten snakk om korte avstander, felles hovedfartsåre og høy integrering, sa Rønningen da han la fram sitt forslag til kommunekart torsdag.

Les også: Fylkesmannen vil ha ti kommuner i Hordaland

– Kunne vært mer offensive

I tillegg støtter han sammenslåingene mellom Moss og Rygge og mellom Rømskog og Akershus-naboen Aurskog-Høland, som kommunene selv har gått inn for.

Rønningen la vekt på at frivillighetsprinsippet må veie tungt. Han mente likevel at flere kommuner på sikt bør vurdere sammenslåing, og at det vil være naturlig med fem storkommuner i fylket.

– Noen kunne kanskje mene at vi kunne vært langt mer offensive. Det er regjeringen og Stortinget som velger hvor langt de vil gå, sa han.

Fem kan bli til to

Fylkesmann Anne Karin Hamre i Sogn og Fjordane går inn for sammenslåing av Leikanger, Balestrand og Sogndal og av Selje og Vågsøy.

Kommunene har selv vært splittet om sammenslåing. Mens Sogndal sa ja, var svaret nei hos de to mulige parterne Leikanger og Balestrand.

Hamre mener sammenslåing er viktig for å heve nivået på tjenestetilbudet og muligheten for rekruttering.

Hun la vekt på at det allerede eksisterer et tett arbeidsmarked, hvor mange pendler mellom kommunene.

– Noen vil mene dette er mangel på respekt for folkeviljen, andre vil si at vi har vært for pinglete, sa Hamre.

– Vi har sett på helheten. Vårt råd skal være mer enn bare å formidle kommunestyrevedtaket til departementet. Men vi må også ha med oss at Stortinget har ønsket at sammenslåing i første rekke skal være frivillig, sa hun.

Fra før er det kjent at Førde, Naustdal, Jølster og Gaular ønsker å gå sammen i ny kommune – en sammenslåing som fylkesmannen også synes er fornuftig. I tillegg har Volda og Hornindal gitt hverandre sitt ja, og også det vedtaket får fylkesmannens velsignelse.