Frp-Anundsen slår tilbake mot de rødgrønne

POD betaler opphold og millionlønn for Gudmundsen i Frankrike

GIR TAJIK & CO SKYLDA: – Regjeringen var ikke fornøyd med den ordningen Hadia Tajiks (Ap) parti hadde i deres regjeringstid, og som sikret politimestrene krav om retrettstilling ved endt åremål, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Les mer Lukk

Anders Anundsen (Frp) gir Ap-regjeringen skylda for at Hordalands eks-politimester har krav på millionlønn til han går av. Nå har regjeringen endret regelverket, sier justisministeren.

Geir Gudmundsen (61)  
  • Politimester i Hordaland fra 2010-2015, nå seniorrådgiver i Politidirektoratet (POD) i Oslo.
  • Ba som følge av Monika-saken å bli innbeordret til POD i februar 2015. Fratrådte formelt som politimester i juni samme år. Bakgrunnen var kritikken i granskingsrapporten om politiets håndtering av drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja.
  • I rapporten kritiseres Gudmundsen for å ha sviktet som leder da varsleren Robin Schaefer forsøkte å varsle om sviktende etterforskning av Monika Sviglinskajas død.
  • Den slo fast at det var brudd på interne instrukser, påtaleinstruks og straffeprosesslov. Etterforskningsledelse, åstedskoordinator, lokal etterforskningsleder, påtalejurist, visepolitimester og politimester var alle involvert. Politiet brukte krisepsykolog i et forsøk på å få Monika sin mor til å forstå politiets konklusjon om selvdrap. En mann er nå dømt for drapet på åtteåringen. Han har anket.
  • Kristina Sviglinskaja, Monikas mor, nektes erstatning av staten
  • Gudmundsen har 40 års erfaring fra politiet og påtalemyndigheten. Han er både politi- og juristutdannet og har Hovedkurset fra Forsvarets Høgskole. Hadde embedet som politimester i Rogaland før Hordaland.

ABC Nyheter skrev tirsdag at Geir Gudmundsen (61), som gikk av som følge av Hordaland politidistrikts håndtering av drapet på Monika (8) og varslersakene som fulgte, har fått prestisjejobb ved Interpols operasjonssentral i Lyon etter å ha vært seniorrådgiver med politimesterlønn i Politidirektoratet (POD) i halvannet år.

Det provoserte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) kraftig. Hun mener utnevnelsen er et symptom på et sykt system:

Dette er en hån både mot varsleren som ikke ble tatt på alvor av sin leder Geir Gudmundsen, og mot offerets familie i Monika-saken, sa Andersen til ABC Nyheter.

I likhet med justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) er hun kritisk til systemet som sikrer avgåtte politimestre, og embetsmenn generelt, sjefslønnen til de går av med pensjon.

– Min logiske sans og rettferdighetssans er krenka. Vi må gjøre noe med systemet, så man ikke ender opp med så surrealistiske løsninger som dette, sa Andersen.

Bakgrunn: Stortingstopp: – En hån mot Monikas (8) familie og varslerne

Les også: Hadia Tajik (Ap): – Kritisk til ordningen som sikrer avgåtte politimestre sjefslønn

Anundsen tar til motmæle

Men nå parerer justisminister Anders Anundsen (Frp) – og legger ansvaret for det hele på nettopp de rødgrønne. Han sier Høyre og Frp har tatt affære:

– Regjeringen var ikke fornøyd med den ordningen Tajiks parti hadde i deres regjeringstid, og som sikret politimestrene krav om retrettstilling ved endt åremål, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til ABC Nyheter, og utdyper:

– Derfor har vi innført nye retningslinjer for statens lederlønnssystem hvor hovedregelen er at retrettstillinger ikke skal gis. Vi kan imidlertid ikke ta fra noen de rettighetene de fikk etter Ap, SV og SP-regjeringens system.

I fjor var det 77 såkalte «spesialrådgivere» - tidligere embetsmenn - i statsadministrasjon med lønn langt over normalt lønnsregulativ. Blant dem: Morten Ruud, som var departementsråd i Anundsens eget departement, men gikk av som følge av krass kritikk etter 22. juliterroren.

Rådgiver Ruud har med sin 1,4 millioner kroner i årslønn 100.000 mer enn sjefen sjøl; Anundsen.

– Den konkrete avtalen er inngått før min tid, så den kan jeg ikke kommentere. Jeg mener likevel at det er viktig å ha muligheten til fleksibilitet under eksempelvis endringsprosesser, som både ivaretar statens behov for endring og den enkelte arbeidstakers rettigheter, kommenterer Anundsen.

Les også: Høyre-topp reagerer med vantro: – Staten går fri uansett hva den gjø

Anbefalt av POD i Interpol

Rådgiver og eks-politimester Gudmundsen søkte selv på jobben som assisterende direktør ved «Command and Co-Ordination center» - som er Interpols operasjonssentral for 190 land.

Ved søknaden la han ved et anbefalelsesbrev fra norske myndigheter.

– Geir Gudmundsen har søkt på en jobb, vært til intervju og er vurdert av Interpol som den beste kandidaten til den stillingen han nå har fått. POD har støttet hans søknad, fordi Gudmundsen har kompetanse for denne stillingen. Det var ingen andre søkere fra Norge til denne jobben, skriver Politidirektoratet i en epost til ABC Nyheter.

Hordaland politidistrikt ble da Gudmundsen var toppsjef grunnet Monika-saken idømt en foretaksstraff på 100.000 kroner for brudd på §27 i Straffeloven. Begrunnelsen fra Spesialenheten var «grov uforstand i tjenesten».

Les også: Politiet godtar forelegg i Monika-saken

«Sparket oppover»

Sterkt kritiske Karin Andersen (SV) sa til ABC Nyheter tirsdag at «det er noe sykt i et system som sparker folk oppover på denne måten», og la til at Gudmundsen sviktet da det blåste som kaldest. Hun mener prestisjejobben i Interpol kan ses på som en belønning.

Anundsen kommenterer det slik:

– Man får ikke yrkesforbud etter fratredelse av toppjobber i staten. Det vil sikkert også være noen ulike oppfatninger av Andersens virkelighetsbeskrivelse. Gudmundsen søkte en stilling som ble utlyst hos Interpol. Alle søknader til OSSE og Interpol følges av et «Letter of recommendation» fra Norge. Jeg legger til grunn at han fikk jobben fordi han var best kvalifisert, understreker justisministeren.

Dekker lønn og opphold

POD har ikke etterkommet ABC Nyheters innsynskrav om å se den tidligere politimesterens arbeidskontrakter, men skriver i en epost at han har krav på politimesterlønn betalt av POD også i Frankrike.

– Gudmundsen har i sin lederlønnskontrakt krav på en retrettstilling som seniorrådgiver, slik ordningen var tidligere for lederlønnskontrakter i staten. Han har nå fått en relevant stilling som seksjonssjef, og kan bruke sin arbeidskraft innenfor et område som er relevant med hans bakgrunn, blant annet som leder for Hovedredningssentralen i Sør-Norge, opplyser POD.

– Norge dekker lønn og opphold for medarbeidere som utstasjoneres til denne typen stillinger, på lik linje med andre medlemsland i Interpol, legger POD til.

Grasrota reagerer

Selv om Gudmundsen har lovverket på sin side, har mange på grasrota reagert på at han først fikk retrettstilling, dernest internasjonal toppjobb med PODs velsignelse.

Anundsen vil ikke kommentere om han har forståelse for at noen reagerer sterkt, ikke minst sett i lys av den noe anstrengte økonomien i politiets ytre etat. Han sier det er en personalsak, men understreker:

– Ingen av de nyutnevnte politimestrene jeg har ansvaret for utnevnelsen av har krav om retrettstilling ved endt åremål. De har imidlertid rett til etterlønn med arbeidsplikt i en periode på seks måneder hvor etterlønnen skal tilsvare 80 prosent av den ordinære lønnen på fratredelsestidspunktet, sier Anundsen, og forklarer:

– En slik etterlønnsordning mener jeg er riktig, blant annet for at politimestrene skal kunne stå ut hele perioden åremålet varer, og kunne konsentrere seg 100 prosent om sine viktige arbeidsoppgaver i hele åremålsperioden, sier justis- og beredskapsministeren.

Seniorrådgiver Geir Gudmundsen ønsker ikke å kommentere saken.

Bakgrunn: Politimester gikk av etter Monika-saken – har rett til millionlønn «på livstid»