Professor tatt for plagiat etter ti år

En tidligere professor ved Universitetet i Oslo innrømmer plagiat i en bok han skrev i 2005. Det tok ti år før jukset ble avslørt.

I fjor ble den tidligere professoren klaget inn for Forskningsetisk utvalg (FU), skriver Universitas. I boken hadde han brukt illustrasjoner uten å kreditere opphavsmannen.

I tillegg var flere avsnitt mistenkelig like en annen artikkel. Det var de to opprinnelige opphavsmennene som klaget professoren inn for FU. Utvalget konkluderte med at det var begått «vitenskapelig uredelighet», skriver avisen.

Den tidligere professoren er ikke lenger tilknyttet Universitetet i Oslo, sier dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Han kalte mannen inn på teppet for å gi ham noen råd om håndteringen av saken, men Dæhlen ønsker ikke å si hva rådene gikk ut på.

Da ledelsen konfronterte mannen med beskyldningen, innrømmet han forholdet. Han sluttet ved universitetet for noen år siden, men Dæhlen sier det ikke har noen sammenheng med plagiatsaken.