PST: Forsiktig nedjustering av terrortrusselen

Your browser doesn't support HTML5 video.

PSTs vurdering av trusselbildet
Faren for at ekstreme islamister vil kunne gjennomføre et terrorangrep i Norge, er blitt noe mindre de siste månedene, mener PST.

– I 2015 beskrev vi det som sannsynlig at vi kan stå overfor et forsøk på en terrorhandling. I år sier vi det er mulig, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland under Sårbarhetskonferansen tirsdag.

Hun understreker at dette er en forsiktig nedskrivning av trusselvurderingen.

– Det sier ikke så mye, men innebærer på en måte en midtskalavurdering. Det betyr at vi ligger et eller annet sted rundt 50 prosents sannsynlighet, sier PST-sjefen.

Avskrekkende

I trusselvurderingen i februar skrev PST at det er stor fare for at enkelte som kommer til Norge, blir fanget opp av ekstreme miljøer i landet og radikalisert her, men foreløpig har ikke sikkerhetstjenesten sett eksempler på at enkeltpersoner har utnyttet sin flyktningstatus i Norge til å gjennomføre terrorhandlinger.

– Vi har ikke etterretning nå som tilsier at det er asylsøkere som utgjør en direkte trussel, sier Bjørnland og understreker at dette bildet kan endres raskt.

– Rekrutteringen av fremmedkrigere vil sannsynligvis fortsette. Men vi ser en nedgang i inneværende år, og knytter det til tap på bakken. Det er et faktum at den ønskede heltestatusen ved en retur til Norge uteblir. Isteden blir de som kommer i retur, pågrepet, fengslet, de blir sittende i varetekt og går så rett over til soning av dom. Det er en historie som har festet seg i miljøene, og som vi mener virker avskrekkende, sier PST-sjefen.

Les også: E-tjenesten: – IS ser på Norge som et legitimt mål

Martyrstatus

Bjørnland mener det noe svekkede trusselbildet henger sammen med flere faktorer, blant annet har ekstreme islamistiske miljøer blitt svekket som følge av en rekke dødsfall i kamper, i tillegg til en rekke pågripelser og fengslinger, og internering av fremmedkrigere. Dette er imidlertid kun en midlertidig endring, understreker Bjørnland.

Fortsatt er imidlertid IS en sentral motivator for enkeltindivider i Norge. PST ser faren for at tilbakevendende fremmedkrigere kan ha tilegnet seg stridsteknikk, våpenferdigheter og kanskje også kunnskap om sprengstoff.

– Vi ser fra europeiske angrep de siste årene at kompleksiteten og også dødeligheten øker når fremmedkrigere inngår i angrepsplanene. Paris og Brussel er nedslående eksempler på nettopp det, sier Bjørnland og viser til at også hjemmeradikaliserte bidro i de to omfattende terrorangrepene.

– Det å få hjem motiverte og drillede fremmedkrigere som ønsker martyrstatus, gjør dødeligheten større, fastslår Bjørnland.

Les også:

PST: Islamske konvertitter er overrepresentert

Meling sammenligner PST med Pontius Pilatus

PST: Én av seks politikere har blitt angrepet