E-tjenesten: IS ser Norge som legitimt, men ikke prioritert mål

Your browser doesn't support HTML5 video.

E-tjenestens vurderinger av trusselbildet
Krigen mot ekstremistgruppen IS har vist resultater, men antallet terrorforsøk vil vedvare inn i 2017. Likevel er trusselvurderingen fra IS i Norge uendret, sier Forsvarets Etterretningstjeneste.

– Krigen mot IS har begynt å gi resultater. Organisasjonen er kraftig svekket kapasitetsmessig, operasjonelt og finansielt. IS vil svekkes ytterligere i Irak, men også i Syria og Libya, fastslo offiser Brigt Harr Vaage i Forsvarets etterretningstjeneste under Sårbarhetskonferansen tirsdag.

Han mener imidlertid at vi vil se økt friksjon innad i gruppen, og avskalling til andre ekstremistgrupper som al-Qaida. IS' betydning vil være stor i flere år framover fordi ideen om kalifatet vil bli stående sterkt, framholder han.

– Derfor er det sannsynlig at det høye antallet angrepsforsøk vil vedvare inn i 2017. Det er liten grunn til å tro at antallet angrepsforsøk vil svekkes, sier Vaage og understreker at IS' trussel mot Europa bare vil bli enda mer kompleks og uforutsigbar i årene som kommer.

Uendret trusselbilde i Norge

For Norge og norske interesser påpeker Vaage at trusselen fra IS er påvirket av de samme trender og utfordringer som i andre europeiske land.

– PST og Etterretningstjenesten vurderer fortsatt trusselbildet som uendret etter terrorangrepene i sommer. Norge vurderes av IS som et legitimt, men ikke et prioritert mål, fastslår han.

Brigt Harr Vaage på talerstolen under Sårbarhetskonferansen tirsdag. Les mer Lukk

Vaage viste i sitt innlegg under Sårbarhetskonferansen til at i overkant av 40.000 fremmedkrigere har vært tilknyttet IS, 6.000 av dem fra Europa og 500 rekruttert fra de nordiske landene.

Offerrolle

I dag er imidlertid situasjonen vesentlig endret. Økonomien er kraftig svekket – gruppen har mistet 30 prosent av sine inntekter i 2015, de har mistet kontrollen over enorme områder, og en tredel av fremmedkrigerne er drept eller har trukket seg unna. Også flere ledere er enten drept eller har desertert.

Vaage ser for seg en utvikling der IS ikke lenger vil hente støtte i kraft av sin styrke, men mer som et offer.

Han ser for seg at IS er i ferd med å bli en urban terrorbevegelse, og at situasjonen særlig i Irak, med marginaliseringen av sunnimuslimene, ser dyster ut.

– Samtidig er det flere sterke jihadistgrupper enn tidligere, og dette er en trend som vil fortsette, sier Vaage og peker på styrkingen av al-Qaida-filialer i land som Syria, Jemen og Algerie.

Tre drivere

Det er tre drivere som ifølge Etterretningstjenesten trekker i feil retning og som gjør at trusselen fra IS til tross for svekkelsen på mange plan, vil være stor i årene som kommer.

Det ene er det omfattende nettverket som er bygget opp. Fremmedkrigerne er viktige og vil utgjøre en vedvarende trussel i flere år.

– Den teknologiske trusselen er vanskelig å slå ned på. De bruker sosiale medier som Twitter og Facebook, samt krypteringsteknologi, og effekten av IS' banebrytende bruk av sosiale medier vil påvirke terrorbildet i året som kommer, sier Vaage.

Han peker også på fattigdom og fremmedgjøring som et viktig grunnlag for rekruttering.

Les også:

PST: Islamske konvertitter er overrepresentert

Meling sammenligner PST med Pontius Pilatus

PST: Én av seks politikere har blitt angrepet