UDI legger ned ytterligere 3.800 mottaksplasser

Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix Les mer Lukk

UDI kvitter seg med ytterligere 3.800 mottaksplasser fordi det kommer færre asylsøkere til Norge.

Utlendingsdirektoratet (UDI) meldte i august at 7.000 plasser ved drøyt 50 asylmottak skal legges ned med virkning fra desember/januar. Nå blir ytterligere 3.800 plasser lagt ned.

– Dette er i hovedsak ordinære mottaksplasser, men også noen hundre plasser i ordinær transitt. Dette berører dessverre mottaksansatte, kommuner og beboere, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

De mottakene som nå legges ned, har tre eller fire måneders oppsigelsestid og vil dermed ha kontrakt fram til januar/februar 2017.