Mobbeoffer avviser erstatning på 1,6 millioner

Malvik kommune har gitt Line Sommer Hoel 1,6 millioner kroner i erstatning for at hun ble mobbet gjennom ungdomstiden, men beløpet blir avvist av 26-åringen og hennes advokat.

– Kommunen mener beløpet er tilstrekkelig. Med mindre Malvik kommune går inn i dialog før den berammede rettssaken, vil det bli rettssak om erstatningsutmålingen, sier advokat Christian Lundin til TV 2.

Hoel gikk til sak mot kommunen i 2015. Hun sliter fortsatt med posttraumatisk stresslidelse, anoreksi og depresjoner. Kommunen tapte først erstatningssaken i tingretten, anket til lagmannsretten, men trakk etter hvert anken. Nå har altså kommunen utbetalt 1,6 millioner kroner som erstatning, en standarderstatning for barn under 16 år, sier Lundin til Adresseavisen.

Kommunens erstatningsbeløp ble utbetalt før det forelå et krav fra Hoel. Det er nå opp til partene å bli enige om erstatningssummen dersom den berammede rettssaken i november skal unngås.