Flere jerver skutt siste jaktår

Bjørn og ulv lever ganske trygt i norske skoger. Situasjonen er verre for jerv og gaupe. Det felles flere jerv under skadefelling enn under kvotejakt, viser tall fra SSB. Les mer Lukk

I jaktåret 2015/2016 ble det, på grunn av skadefellinger, skutt totalt 117 jerver. Det er 33 flere skadefellinger enn året før. Det ble skutt færre gauper og bjørner og like mange ulv som i jaktåret 2014/2015.

Ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det gitt fellingstillatelse til totalt 141 jerver forrige jaktår. Det ble bare felt 44 dyr, som er tre færre enn året før.

Men antallet skadefellinger, hovedsakelig i Finnmark og Hedmark, var på hele 73, en økning på 33 fra året før.

Skadefelling

En skadefelling er en felling som blir gjennomført for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein. Tillatelse til slik felling blir gitt av kommunen eller fylkesmannen.

I alt ble 78 gauper skutt i jaktåret 2015/2016. Det er 11 færre enn jaktåret før. Av disse var 66 felt under kvotejakt, mens fem ble felt via skadefelling. De øvrige ble drept i påkjørsler eller omkom av andre årsaker.

Les også: Havforskere jubler over comeback i sjøen

Bjørn skutt i selvforsvar

Også antall felte bjørner er lavere det siste jaktåret, en nedgang på to fra forrige jaktår til ti bjørner. I tillegg ble fem felt under skadefelling, to døde av andre grunner og én ble skutt i selvforsvar ifølge SSB.

Det ble felt totalt 14 ulver dette jaktåret, det er det samme som året før. Av disse ble seks skutt under lisensfelling mens fem ble felt som skadedyr. Én ulv ble felt ulovlig og én ble skutt i selvforsvar, mens én døde av andre årsaker.

Les også: 4.300 rådyr drept i trafikken