Finnmark utreder sammenslåing med Troms

Finnmark fylkeskommune skal utrede konsekvensene av en eventuell sammenslåing med Troms.

Finnmark fylkeskommune vedtok i juni at det skulle føres samtaler med Troms og Nordland om en sammenslåing av fylkene. Nordland ønsker ikke å være med på disse samtalene, så nå har Finnmark valgt å fortsette samtalene med Troms.

I mars sa Troms fylkeskommune ja til å ta kontakt med Finnmark og Nordland fylkeskommuner for å følge opp oppfordringen fra Kommunal- og moderniseringsministeren om nabosamtaler.

Finnmark fylkeskommune skal nå gjennomføre en egen utredning av en sammenslåing med Troms, og se på eventuelle konsekvenser av en sammenslåing.

Fylkestinget i Finnmark vil behandle utredningen i desember 2016. Troms skal i tillegg gjennomføre sin egen utredning om ei eventuell sammenslåing.