Færre EU-og EØS-borgere bosetter seg i Norge

Hittil i år er det flest polakker blant EU-og EØS-borgere som har bosatt seg i Norge. Samtidig har færre personer fra gruppen bosatt seg sammenlignet med samme tid i fjor.

Fra april til juni i år bosatte 4.079 polakker seg i Norge. 1.712 litauere bosatte seg i landet, og 994 rumenere, ifølge tall fra UDI.

Hittil i år har 16.789 EU-og EØS-borgere innvandret til Norge. Det er færre sammenlignet med samme periode i fjor, hvor 19.440 hadde bosatt seg i Norge.

Totalt innvandret 41.349 av samme gruppe til Norge i fjor.