Økning i antall dødsulykker i sommertrafikken

ULYKKESSOMMER: Sommeren så langt har gitt flere dødsulykker enn i fjor. Les mer Lukk

Så langt i sommer har 37 mennesker mistet livet på norske veier. Det er 13 flere enn i samme periode i fjor, men Statens vegvesen sier trenden likevel peker i retning av sikrere veier.

– Vi har ingen umiddelbar forklaring på den dramatiske forverringen, men vi registrerer at tendensen fortsatt er tydelig: Det blir stadig sikrere på norske veier, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Veivesenet til NTB.

– Selv om vi opplever en vond oppgang i år sammenlignet med i fjor, så kan 2016 fortsatt bli et av årene med færrest omkomne i trafikken, fortsetter Vinje.

De foreløpige tallene til Statens vegvesen viser at 16 personer omkom i trafikken i juni, sammenlignet med ni på samme tid i fjor. I juli 2015 døde 15 personer i trafikken, mens tallet for i år viser 21 omkomne.

Trygg Trafikk sier det er for tidlig å trekke noen konklusjoner basert på årets tall.

– Det er likevel et klart varsku at vi ser at ulykkene går opp igjen, sier distriktsleder i Trygg Trafikk i Vestfold, Mette Magnussen til NTB.

Høy fart og mer trafikk på veiene nevnes som to av årsakene bak dødsulykker i sommermånedene. (©NTB)