EFTA-domstolen går imot norsk UNE-vedtak

EFTA-domstolen har slått fast at en gambisk mann gift med en norsk kvinne skulle ha fått opphold i Norge, stikk i strid med hva Utlendingsnemnda kom fram til.

Mannen giftet i 2012 seg med en norsk kvinne i Spania, og senere samme år søkte han om opphold i Norge som ektefelle til en EØS-borger, melder NRK. Utlendingsdirektoratet fant i 2014 at han ikke oppfylte vilkårene for opphold, og han ble bortvist fra Norge.

Mannens advokat, Arild Humlen, mener norske myndigheter prøvde å lage sine egne regler da hans klient ikke fikk innvilget opphold.

– De forsøkte å unndra seg sine forpliktelser etter EØS-avtalen og retten til fri bevegelighet, ved å forsøke å innfortolke noen begrensninger i våre EØS-forpliktelser. Det har domstolen nå sagt at ikke går, sier Humlen til NRK.

Kommunikasjonssjef Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda sier de ser at EFTA-domstolen er uenig i deres tolkning, men at de på grunn av ferie ikke kan kommentere saken videre.

Advokat Humlen mener avgjørelsen kan få følger for andre saker, ettersom det er et rettsområde som har stor betydning for fri bevegelighet i Europa.