16 flere døde i trafikken hittil i år

I løpet av årets seks første måneder har 63 personer mistet livet i trafikken her i landet. Det er 16 flere enn på samme tid i fjor. – En urovekkende økning, mener Vegvesenet.

I juni i år mistet 16 personer livet, sju flere enn i samme måned i fjor.

– Dette er en urovekkende økning. Vi har ingen umiddelbar forklaring, sier fungerende avdelingsdirektør Rita Helen Aarvold i Statens vegvesen.

Les også: Mange lovbrytere blant farlige sjåfører

Relativt lavt

Hun minner samtidig om at tallet relativt sett er lavt. I hele 2015 mistet 117 personer livet i trafikken, noe som var det laveste tallet på 69 år.

Av de 63 omkomne i første halvår 2016 var 53 menn og ti kvinner. De fleste var i alderen 45-64 år. Ulykkene som tok flest liv, var møteulykker og utforkjøringer.

Flest dødsulykker så langt i år har Buskerud (8), Sør-Trøndelag (6), Hordaland (6), Hedmark (5) og Rogaland (5). I Aust-Agder har det ikke vært noen.

Les også: Norske bilister tar større risiko i utlandet

Ingen under 16

Så langt i år har ingen under 16 år mistet livet i trafikkulykker, mens fire har vært under 20 år. Både tallet på omkomne bilister og syklister har økt.

Målet om ingen døde og hardt skadde ligger fortsatt som grunnlag for arbeidet med trafikksikkerheten, understreker Vegvesenet.

– Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på veien kan bidra til at stadig færre av oss mister livet i trafikken. Ved å alltid kjøre etter forholdene og aldri over fartsgrensen, kan hver og en bidra til at dødstallene fortsetter å synke, sier Rita Helen Aarvold.