Tre menn dømt for å ha støttet IS i Syria

Tre menn er i Høyesterett dømt til fengselsstraffer fra sju måneder til fire år og seks måneder for terrortilknytning og for å ha støttet IS i Syria.

Straffene er litt mildere enn da saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett.

Dette er første gang en norsk domstol behandler forbudet mot å delta i og støtte en terrororganisasjon.