Konkurransetilsynet varsler milliongebyr til fire forlag

– Vi vil nå gjennomgå varselet grundig og følge opp overfor Konkurransetilsynet fram til fristen som er satt til 15. september, sier Aschehougs forlagssjef Mads Nygaard. Les mer Lukk

Konkurransetilsynet har varslet Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug om at de vurderer å fatte vedtak om ulovlig samarbeid etter boikott av Interpress.

Konkurransetilsynet vurderer overtredelsesgebyr på til sammen 23 millioner kroner.

– I varselet legger Konkurransetilsynet til grunn at forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Schibsted Forlag og Aschehoug har samarbeidet om en kollektiv boikott av Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon, sier settekonkurransedirektør Mads Magnussen.

Konkurransetilsynets vurdering er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet i konkurranseloven mot slikt samarbeid.

– Kollektiv boikott

– Ved den kollektive boikotten sto forlagene samlet om ikke å distribuere bøker til massemarkedet gjennom Interpress, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i tilsynet.

Massemarkedet er utsalgssteder for bøker utenom tradisjonelle bokhandlere, som kiosker, dagligvarebutikker, postkontorer og bensinstasjoner.

Konkurransetilsynet sikret bevis hos de involverte forlagene 8. og 9. april 2014. Etter å ha gjennomgått materialet varsler Konkurransetilsynet at Cappelen Damm ilegges et gebyr på 9,1 millioner kroner, Gyldendal 6,37 millioner, Vigmostad & Bjørke 4,56 millioner og Aschehoug ilegges et gebyr på 3,41 millioner kroner.

– Handlet i god tro

Vigmostad & Bjørke overtok Schibsted Forlag i 2015 og holdes derfor ansvarlig for overtredelsen. Schibsted ASA vil imidlertid bli holdt solidarisk ansvarlig.

Forlagssjef Tine Kjær i Vigmostad & Bjørke henviser til Schibsted.

– Dette kravet er et krav mellom tilsynet og Schibsted, sier hun til NTB.

Schibsted tar varselet fra tilsynet til etterretning.

– Det er viktig for oss å understreke at vi har handlet i god tro, skriver kommunikasjonsdirektør Anders Rikter i Schibsted ASA i en epost til NTB.

– Vi kommer til å bruke tid på å sette oss grundig inn i varselet om vedtak og inngi vårt tilsvar innen fristen 15. september 2016.

Uenige

Aschehoug tar Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon til etterretning.

– Vi vil nå gjennomgå varselet grundig og følge opp overfor Konkurransetilsynet fram til fristen som er satt til 15. september, sier forlagssjef Mads Nygaard.

Cappelen Damm er uenige i Konkurransetilsynets vurderinger og fremholder at de ikke har hatt distribusjon gjennom Interpress siden 2008.

– Bakgrunnen er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner. Påstand om deltakelse i boikott eller noen form for koordinering av hva de andre deleierne i Bladcentralen skulle foreta seg i forhold til Interpress, virker mot denne bakgrunn uforståelig, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm.

– Vi skal nå se nøye på Konkurransetilsynets begrunnelse for å foreslå at Cappelen Damm skal ilegges gebyr før vi bestemmer oss for hvordan vi går videre med saken, legger han til.