SV vil stille sterkere krav til turistfisket

LUKRATIVT: Turister som fisker «tom» norske fjorder er på vei å bli et problem. Les mer Lukk

SV vil innføre fiskekort for turistfiskere og ønsker en registreringsplikt for turistfiskeanlegg for å unngå overfiske.

– Det er fullstendig «vill vest» slik forholdene er nå. Kysttorsken er sterkt presset i mange fjorder. At vi i dag ikke vet hvor mye kysttorsk som tas ut er rett og slett skummelt. Når det i tillegg er sånn at store verdier bare tas ut av landet, uten at turistnæringen og lokalsamfunnene sitter igjen med verdiskapning og arbeidsplasser er det åpenbart at det må tas grep, sier SVs fiskeripolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes.

Mangler oversikt

I dag er det bare enkelte fisketurismebedrifter som leverer tall til Havforskningsinstituttet, og det finnes dermed ingen fullstendig oversikt over hvor mye turistene fisker. Sosialistisk Venstreparti ønsker sterkere kontroll, og har levert en serie forslag til Stortinget som kan sikre både bedre oversikt og sterkere verdiskapning i norsk turistnæring.

– I korte trekk går forslaget vårt ut på at alle turistfiskeanlegg skal registreres. Hver enkelt kommune skal godkjenne anleggene og fartøyene som benyttes, samt føre kontroll på alt uttak av fisk. Er ikke fisken fanget gjennom de godkjente aktørene får den heller ikke bli med over landegrensa, sånn sikrer vi både bedre kontroll og norsk verdiskapning på en gang, sier Fylkesnes.

Blandet mottakelse

Regjeringen avviste et likende forslag om registreringsplikt for turistfiskeanlegg i fjor, ifølge bladet Kyst og Fjord.

– Med dagens ordninger har vi ingen kontroll på hvor mye fisk turistene fisker, men vi ser jo at det er betydelige mengder. Om Fylkesnes og co. får gjennomslag for dette, vil turistfangstingen komme inn i offentlige statistikker som igjen er viktig for kvotefastsettelsen for yrkesfiskerne, sier Kystfiskarlagsleder Arne Pedersen til Fiskeribladet Fiskaren.

NHOs regiondirektør for Troms og Finnmark, Christian Chramer, mener ikke at næringen trenger ytterligere regulering, og ønsker heller mer informasjon til turister og tollere.