Veterinærforeningen ber om reisetilskudd

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix Les mer Lukk

Bøndene må betale store deler av veterinærens reiseutgifter for gårdsbesøk selv. Veterinærforeningen mener kostnaden heller burde dekkes av statlige tilskudd.

I dag utbetales det 8,10 kroner per kilometer i reiseutgifter for gårdsbesøk, mens den reelle utgiften er 18 kroner, melder Nationen.

– Tilskuddssummen har stått stille altfor lenge. Dagens underdekning fører til at det er dyrere å drive med husdyr i distriktene, sier Gunnar Dalen i Veterinærforeningen. Om ikke mer av besøket dekkes, ventes det lenger med å tilkalle veterinær, og det kan gå utover dyrevelferden.

– Tilskuddet sikrer adgang til veterinære tjenester og bidrar dermed til god dyrevelferd og helse. I verste fall vil det bli ulønnsomt å drive med husdyrproduksjon i deler av landet, sier nestleder Brita Skallerud i Bondelaget.