Kristne organisasjoner kartlegger åndelige overgrep

Flere kristne ungdomsorganisasjoner er i ferd med å kartlegge egen organisasjonskultur for å forebygge maktmisbruk og åndelige overgrep.

I kjølvannet av VGs TV-serie «Frelst», som tar opp problemstillinger rundt maktmisbruk og åndelige overgrep i trossamfunn, har flere kristne organisasjoner tatt initiativ til å kartlegge egen organisasjonskultur, skriver Vårt Land.

Organisasjonen Ungdom i Oppdrag har hentet inn en ekstern aktør som skal vurdere organisasjonskulturen. I april ba de tidligere aktive medlemmer som satt igjen med vonde minner om å ta kontakt for å reflektere rundt sin tid i organisasjonen.

– Radikal etterfølgelse preger vår organisasjon, men vi forventer at det er en sunn radikalitet, det er alltid fare for at det bikker over, sier Hans Kristian Skaar, som er leder for ungdomsforeningen til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) til avisen. I NLM Ung er særlig høvding-kulturen gitt oppmerksomhet. I noen tilfeller har «høvdingene» satt strengere krav til livsførsel enn Bibelen. Nye retningslinjer utarbeides og skal lanseres i høst i forbindelse med ledertreningsopplegget i organisasjonen.

Også i Jesus Revolution og i Normisjons barne- og ungdomsorganisasjon Acta er organisasjonskulturen diskutert i lys av TV-serien.