Henlegger etterforskning av politiledere

Spesialenheten for politisaker har henlagt etterforskningen av flere ledere i Politiets utlendingsenhet (PU) som var anmeldt for økonomisk utroskap.

Hovedverneombud Einar Sagli i PU anmeldte lederne i begynnelsen av desember i fjor. Lederne ble beskyldt for blant annet å ha ført overtid for oppdrag som ikke er utført, skriver VG.

Spesialenheten konkluderer nå med at det ikke er rimelig grunn til å etterforske om det foreligger et straffbart forhold, og at saken derfor henlegges, skriver avisen.

– Vi tar Spesialenhetens henleggelse til etterretning. Henleggelsen viser at den vurderingen PU i sin tid gjorde, om at det ikke var grunnlag for å anmelde tjenestepersonene til Spesialenheten, var korrekt, sier PU-sjef Kristin Kvigne.

Samtidig har PU engasjert det eksterne firmaet KPMG til å undersøke saken. Denne konklusjonen ventes å være klar i løpet av juni.

Hovedverneombud Einar Sagli sier han vil påklage avgjørelsen.