Innfører flyforbud for ulykkeshelikoptertypen

Luftfartstilsynet innfører flyforbud for helikoptertypen som var involvert i ulykken på Turøy i Fjell kommune.

Flyforbudet for helikoptertypen EC225LP gjelder inntil videre. Forbudet omfatter norskregistrerte helikoptre og for operasjoner innenfor norsk område, opplyser Luftfartstilsynet.

Flyforbudet framgår av et sikkerhetsdirektiv som tilsynet iverksatte som en direkte konsekvens av ulykken på Turøy i Fjell kommune i Hordaland fredag. Et helikopter av denne typen med 13 personer om bord var på vei fra Gullfaks B-feltet i Nordsjøen da det styrtet.

Sikkerhetsdirektivet gjelder fra klokken 14 fredag og inntil det blir trukket tilbake.