Politiet svarer på Scandinavian Star-kritikken

Bilde fra 8. april 1990 da mannskaper fra det svenske bergingsselskapet Röda Bolaget forsøker å slokke brannen om bord i Scandinavian Star i Lysekil havn i Sverige. Les mer Lukk

Etterforskerne av brannen på Scandinavian Star har bedt om bistand fra dansk politi til å avhøre tidligere skipsinspektør Flemming Thue Jensen, som mener han vet hvem som sto bak ildspåsettelsen i 1990. De vil også snakke med andre som sier de har nye opplysninger.

Politiet i Oslo har fått massiv kritikk fra flere hold de siste dagene for sin etterforskning av brannen som tok 159 liv.

Etterforskningsleder Terje Bechmann Dahl har vært under sterkt press for å kommentere påstandene om saken, til tross for at etterforskningen ikke vil være ferdig før til sommeren. Dahl sier politiet gjerne vil snakke med dem som mener å ha nye opplysninger som kan bidra til en endelig oppklaring av brannen på Scandinavian Star i 1990.

Les også: Scandinavian Star: Bergingsselskap tilbakeviser politiopplysninger

Han sier at brannforløpet og spredningen av brannen er noe av det sentrale i den nye etterforskningen. Også det omtalte bruddet i et hydraulikkrør betegnes som et hovedtema. Det er blitt hevdet at opptil 120.000 liter diesel kan ha blitt ført gjennom dette røret og forlenget brannen i tid og intensitet.

Finner ikke inspektør

Tidligere sjøfartsinspektør Flemming Thue Jensen sto fram i mediene søndag og var i møte med lederen for Stortingets granskingskommisjon mandag. Han har tydelig sagt at han ikke har tillit til Oslo-politiet og vil ikke møte til avhør. Dahl derimot, vil gjerne avhøre 72-åringen, men har ikke greid å komme i kontakt med ham.

Les også: Dansk granskningssjef bryter tausheten om Scandinavian Star

– Han har gjennom mediene uttalt at han vet hvem som var gjerningspersonen(e) i forbindelse med brannen på Scandinavian Star. Oslo politidistrikt ønsker hans forklaring vedrørende dette og har derfor i samarbeid med dansk politi forsøkt å innkalle Thue Jensen til et vitneavhør. Det har fram til nå ikke lykkes dansk politi å komme i kontakt med han, sier Dahl i en uttalelse onsdag ettermiddag.

Thue Jensen var en av de alle første uavhengige granskere som gikk inn i den brannherjede skuta dagen etter brannen. Han mener det må ha vært personer fra mannskapet med kunnskap om båten som sto bak brannen, og ikke noen fra utsiden. Denne oppfatningen deles av flere.

Fire navn

Også Thue Jensens tidligere sjef, Knud Skaareberg Eriksen fra Søfartstyrelsens opklaringsenhed, har uttrykt mistillit til etterforskningen. Eriksen var medlem av den første gruppen som gransket brannen, en gransking som resulterte i en rapport i januar 1991.

– Eriksen har uttalt at han oppga fire navn til politiet i 1990. Dersom Eriksen mener å kunne navngi det som etter hans oppfatning er mulige gjerningspersoner, ser vi på det som naturlig at han kommer til politiet med dette. Vi er selvfølgelig så snart som mulig tjent med å få avklart om dette eventuelt tilfører saken noe nytt, sier Dahl.

Les også: Inspektør tror sannheten om Scandinavian Star kommer fram

Tragedien er fremdeles uoppklart på de fleste områder. To personer har vært mistenkt for brannen, men sakene er henlagt etter bevisets stilling.

– Dette betyr at det ikke ble avklart hvem som var ansvarlig for brannen. Dette står fremdeles åpent. Sett med dagens øyne anno 2016, foreligger det ikke bevismessig grunnlag for å utpeke en gjerningsmann i denne saken, sier Dahl.