Luftambulansen mener Rygge er livsviktig

Moss Lufthavn Rygge.
Hensynet til folks liv og helse gjør at Luftambulansetjenesten ANS er imot flypassasjeravgiften, fastslår daglig leder Øyvind Juell.

Moss Lufthavn Rygge har signalisert at de må legge ned driften dersom flypassasjeravgiften blir innført, og dermed frykter Luftambulansetjenesten at man vil miste en svært viktig flyplass.

– Rygge har en særlig viktig funksjon. Det finnes ikke andre alternativer til Gardermoen som er gode nok, sier Juell til Moss Dagblad.

Luftambulansetjenesten er blant de 84 instansene som er bedt om å delta i høringsrunden om passasjeravgiften regjeringen vil innføre fra 1. april. I høringsuttalelsen poengterer Luftambulansetjenesten at Rygge er av så stor betydning for ambulanseflytjenesten at det er inngått avtale med lufthavnen om beredskap for landing om natten og ellers utenfor ordinær åpningstid.

Rygges beredskapsfunksjon i dag er som alternativ landingsplass til Gardermoen i de tilfellene der pasienter kommer langveisfra for behandling ved de store sykehusene i Oslo.

– Det kan være veldig syke pasienter som fraktes. Forskjellen på Torp og Rygge som alternativ er marginal, men det er klart at vi mister et viktig mangfold hvis Rygge forsvinner, sier luftambulanseleder Hans Julius Heimdal ved Oslo universitetssykehus til avisen.

Les også:

Solberg avviser Ryanair-press

Ryanair har sagt opp på Rygge lufthavn

Bjørn Kjos: – Legg flyseteavgiften til de tomme setene