Vegvesenet stenger tre trebruer i Akershus

En ny limtrebro over nye E6 ved Sjoa i Gudbrandsdal kollapset i forrige uke med en tømmerbil oppå. Brua av limtre ble montert i september i fjor som et ledd i utbyggingen av nye E6 i Gudbrandsdalen. Nå stenges tre trebruer i Akershus midlertidig, og ytterligere sju skal undersøkes nærmere. Foto: Bård Bårdløkken / NTB scanpix Les mer Lukk

Tre trebruer i Akershus fylke blir midlertidig stengt etter brukollapsen i Sjoa forrige uke. Ytterligere sju trebruer på Østlandet skal undersøkes, opplyser Statens vegvesen.

Veiene som blir stengt er Sundbyveien bru på fylkesvei 507, Fjell-Leet bru og Blakkesrud bru. De to sistnevnte står begge på privat vei.

– Vi ønsker å prioritere sikkerheten og gjør det vi nå kan for å være sikker på at disse bruene ikke har redusert bæreevne som kan utgjøre en fare. Vi er nødt til å bruke noe tid på å få mer fakta på bordet før vi ser om det er nødvendig å gjøre tiltak og eventuelt hva det blir, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Onsdag ettermiddag kollapset en limtrebru over nye E6 ved Sjoa i Gudbrandsdalen da en tømmerbil med last som veide 31 tonn kjørte over den. Tømmerbilen falt mellom sju og åtte meter rett ned da brua knakk nesten på midten.

Fredag opplyste Statens vegvesen at brukollapsen skyldtes en alvorlig prosjekteringsfeil.

Feil i beregningsgrunnlaget

Vegvesenet opplyser nå at det også er oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus.

– Denne brua ble satt opp i 2011. Vi har i dag gjennomført en visuell inspeksjon av brua. Basert på våre egne inspeksjoner og informasjon fra blant andre konsulentselskapet Sweco har vi valgt å stenge brua midlertidig, sier Karbø i Statens vegvesen.

Les også: Gransking av brukollaps på Sjoa i gang

Denne brua og de to andre som nå skal stenges har tilsvarende konstruksjonsprinsipp som brua ved Sjoa, og veivesenet vil gjennomføre ytterligere kontrollberegninger av disse tre bruene.

– Det er ennå for tidlig å si nøyaktig hva feilen i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien har å si for bæreevnen for brua. Inntil vi har mer fakta på bordet, velger vi å stenge brua midlertidig, sier Karbø.

Undersøker sju bruer

Statens vegvesen har også bestemt å undersøke ytterligere sju trebruer på Østlandet. Disse bruene er også fagverksbruer i tre, men har en annen teknisk løsning enn brua ved Sjoa.

Dette dreier seg om tre bruer i Hedmark, to i Akershus, en i Oppland og en i Østfold.

– Så langt har vi ingen indikasjoner på at det er feil på disse trebruene. Men for å være på den sikre siden, velger vi likevel å ta en grundig gjennomgang av disse bruene, forteller seksjonsleder Jon Henning Prestegård i Bruseksjonen i Statens vegvesen Region øst.