– Innvandrergutter kan være mer utsatt for seksuelle overgrep

Blant barna som kommer til medisinsk undersøkelse ved mistanke om seksuelle overgrep i Oslo, er det dobbelt så høy andel gutter blant ikke-vestlige barn av innvandrere enn blant andre norske barn.

Det viser en ny rapport om seksuelle overgrep mot barn av innvandrere fra land i Afrika, Asia unntatt Tyrkia, Sør- og Mellom-Amerika av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

– Andelen er høyere enn antatt, sier forsker Mia Myhre ved NKVTS til Forskning.no.

Også blant minoritetsbarna er jentene i flertall på overgrepsmottakene. Men forskjellen mellom gutter og jenter er mindre. 32 prosent med ikke-vestlig bakgrunn er gutter, mot bare 16 prosent blant barn av foreldre fra Norge og andre vestlige land.

Tallene er riktignok små. I 2013 og 2014 var det 16 gutter og 32 jenter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til undersøkelse ved Statens Barnehus Oslo og Oslo universitetssykehus.