Ingen asylsøkere over Storskog mandag

Mandag kom ingen asylsøkere til Norge via Storskog ved Kirkenes, opplyser Østfinnmark politidistrikt.

Søndag kom det 45 asylsøkere til Norge over Storskog, og totalt kom det 314 asylsøkere via Russland forrige uke.

Politiet i Øst-Finnmark iverksatte mandag den nye instruksen fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som setter strenge krav til hvem som får lov til å komme over grensen til Norge. Norske grensekontrollører får nå vurdere asylsøkernes ID-papirer allerede før de forlater det russiske området. Dermed kan asylsøkerne i praksis stanses allerede før de kommer inn i Norge.

Politimester Ellen Katrine Hætta vil ikke spekulere på om innføringen av instruksen har noe å si for svingningene i ankomsttallene.

– Jeg tror vi må se utfordringene i et langsiktig perspektiv. Vi vet ikke hva som skjer i morgen, sa Hætta tidligere mandag.