Passkontroll på buss og tog kan følge

Your browser doesn't support HTML5 video.

Direkte: Anundsen taler på Politiets Fellesforbunds landsmøte Les mer Lukk

Antallet asylsøkere som kommer til Norge har falt de siste dagene, men justisminister Anders Anundsen (Frp) sier situasjonen fortsatt er akutt. Han er beredt til å stramme ytterligere inn.

Fra torsdag blir det skjerpet grensekontroll på ferjerutene. Det innebærer at man må ha innreisepapirene i orden, for eksempel et schengenvisum, for å komme om bord.

Samtidig har utlendingsmyndighetene fått beskjed om å avvise alle asylsøkere som kommer til Norge med oppholdstillatelse i Russland. Nå åpner justisministeren også for å innføre passkontroll på tog og busser inn til landet.

– Foreløpig ligger det ikke inne i kontrollregimet som vi nå legger opp til, men vi er klare til å iverksette dette hvis det blir behov for det, sier Anundsen.

– Ser en nedgang

Passkontroll ved grensestasjonene kommer i så fall i tillegg til den såkalte territorialkontrollen, som ikke er i strid med Schengen-avtalen. Denne kontrollformen, som skjer på norsk side og som skal skjerpes, innebærer at flere busser og tog blir stanset og passasjerene kontrollert.

– Vi ser allerede en nedgang i ankomstene til Norge, noe som sannsynligvis skyldes innføringen av svensk grensekontroll, sier justisministeren.

At flere land innfører egne grensekontroller, viser at Schengen-samarbeidet sliter med å håndtere situasjonen, tilføyer han. Passkontrollen på ferjerutene er i første omgang begrenset til å vare i ti dager, slik Schengen-avtalen foreskriver.

Les også: PST: – IS-sympatisører blant flyktningene som kommer til Norge

Sendes tilbake

Lovendringen som gir regjeringen instruksjonsadgang overfor Utlendingsnemnda, ble i forrige uke vedtatt i ekspressfart på Stortinget. Allerede onsdag kom den til anvendelse.

Anundsen har nemlig bestemt – i tråd med asylforliket på Stortinget – at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.

– Dette er asylsøkere som vi mener ikke står i fare for å bli forfulgt i Russland, og det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge for å søke asyl, sier Anundsen.

Les også: Danmark trekker tilbake løfte om å ta imot 1000 asylsøkere

– God tone

Disse asylsøkerne skal returneres samme dag eller dagen etter. De blir tatt hånd om på Storskog i påvente av utsendelse, sier justisministeren, som forutsetter at Russland vil ta dem tilbake.

– Vi har en positiv og konstruktiv dialog med russerne på grensekommissær-nivå, sier han.

Anundsen mener det ikke er grunn til å frykte for rettssikkerheten til dem som sendes tilbake til Russland, uten å få sin asylsøknad realitetsbehandlet.

– Så lenge de ikke er utsatt for forfølgelse i Russland, er jeg trygg på at rettssikkerheten deres blir tilfredsstillende ivaretatt, sier han.

Daglig har det i en periode kommet mellom 100 og 200 asylsøkere fra Russland over Storskog, men mandag var det kun 24 og tirsdag 38.

– At Stortinget nesten samlet er opptatt av innstrammende tiltak, vil ha en effekt nå, sammen med grensekontroller i Sverige og Norge. Men vi er ikke i nærheten av å si at krisen er over, sier Anundsen.

Se opptak av Politidirektoratets pressekonferanse om de utvidede grensekontrollene under:

Les også:

Anundsen: – Får ikke sjekke asylsøkerne godt nok

Over 1.500 asylsøkere borte fra norske mottak