Politiets Fellesforbund: – Politidirektoratet lyver

Sigve Bolstad.
Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener Politidirektoratet farer med usannheter om utlysningsteksten til de nye politimesterstillingene.

Bolstad reagerer på et krav om mastergrad, fortrinnsvis i juss eller rettsvitenskap, for den som ønsker å bli politimester, skriver Dagbladet.

Det gjør ikke saken bedre at avdelingsdirektør Karin Aslaksen i Politidirektoratet nylig skrev i en epost til avisen at «kravene til de nye lederrollene som er beskrevet i utlysningsteksten, er utviklet i nært samarbeid med tillitsvalgte og ledere i etaten, samt Justisdepartementet og Riksadvokaten». Aslaksen sier videre at ingen av de ansattes organisasjoner hadde protestert mot masterkravet.

– Politidirektoratet og Karin Aslaksen lyver i denne saken. Politiets Fellesforbund har vært helt klare på at vi ikke ønsket at master skulle være et krav til de nye politimestrene, sier Bolstad. Han frykter kvalifikasjonskravet vil gjøre det lett for å argumentere for at det bare blir jurister å finne blant de nye politimestrene.

– For oss er ikke juss en lederutdanning. Vi mener politikompetanse må vektlegges mer i toppen av norsk politi.

Aslaksen beklager at det har oppstått uklarheter om prosessen rundt utlysningsteksten. Hun presiserer også at selv om det kreves mastergrad, trenger den ikke å være i juss.