Bispemøtet: Alle skal ha rett til å gifte seg i kirken

Bispemøtet går inn for at det utarbeides en liturgi for ekteskap mellom likekjønnede og ber Kirkemøtet gjøre et samlende vedtak om dette. Helga Haugland Byfuglien (bildet) er preses i Den norske kirke. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix) Les mer Lukk

Bispemøtet vil ha slutt på den opprivende striden i Kirken om homofile ekteskap og ber Kirkemøtet vedta en liturgi for alle som vil gifte seg i kirken – uansett kjønn.

Bispemøtets forslag til vedtak om likekjønnet vigsel:  

Bispemøtet foreslår at Kirkemøtet gjør et vedtak i tråd med dette:

  1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lyktes å enes om.
  2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens praksis.
  3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.
  4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Disse tar likevel til etterretning både Kirkemøtets sammensetning og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.
  5. Kirkemøtet forutsetter at liturgi for inngåelse av ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede innføres som ordinære liturgiske ordninger. Disse gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle kirkens medlemmer får inngå ekteskap i sin lokale kirke.
  6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke.


(Kilde: Den norske kirke)

Bispemøtets enstemmige vedtak innebærer at synet på ulikekjønnede og likekjønnede ekteskap som likeverdige, og synet på ekteskapet som en hellig pakt mellom mann og kvinne, heretter skal leve side om side under kirkens tak.

– Det er ulike oppfatninger av vigsel blant likekjønnede i Den norske kirke, også blant biskopene. Men vi er opptatt av å finne et vedtak som kan virke samlende, sier preses Helga Haugland Byfuglien.

Bispemøtet har de siste dagene vært samlet på Voksenåsen hotell i Oslo for å finne en løsning på den opprivende striden om hvorvidt homofile skal få gifte seg kirkelig.

Les også: Hareide holder homo-standpunkt hemmelig

Folkekirkens leder, Sturla Stålsett, kaller bispemøtets anbefaling om likekjønnet vigsel for en historisk beslutning. Foto: Berit Roald (NTB scanpix) Les mer Lukk

– Viktig dag

– Jeg er meget tilfreds over at vi greide å samle oss om dette vedtaket. Dette er en stor hendelse og en svært viktig dag for Kirken, sier Byfuglien til NTB.

– Det er viktig for oss at vi kommer videre i denne vanskelige saken, understreker hun.

Bispemøtet ber Kirkemøtet fremme et forslag til vedtak om en felles liturgi for ulike- og likekjønnede ekteskap på møtet i april neste år. Dersom saken går gjennom, vil det være klart for homofile ekteskapsinngåelser i Kirken fra januar 2017.

Les også: Tunsberg-biskop sier ja til å ordinere lesbisk prest

Side om side

Vedtaket innebærer at prester kan reservere seg mot å bruke de nye liturgiene, men ikke nekte homofile å gifte seg i sin lokale kirke.

– Det er viktig for oss å understreke at begge synene er legitime, sier biskop i Borge bispedømme Atle Sommerfeldt til NTB.

Bispemøtet vil også åpne opp for forbønn for likekjønnede par som gifter seg borgerlig.

– Historisk

Leder for Åpen Folkekirke, Sturla Stålsett, mener bispemøtets vedtak er historisk.

– Det er veldig viktig at det slås fast at dette er en ordinær liturgisk ordning som gjelder i hele Den norske kirke i alle landets menigheter, sier Stålsett til NTB.

Åpen Folkekirke stilte med åpne lister til kirkevalget i nesten hele landet og fikk nesten to tredeler av stemmene. Likekjønnet vigsel var en viktig sak for Folkekirken.

– Krevende

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme tilhører dem som har et konservativt syn på ekteskapet. Han legger ikke skjul på at prosessen videre vil bli krevende.

– Hittil har det vært bred enighet om at Kirken kun kan ha én liturgisk ordning. Nå sier man plutselig to, sier Kvarme.

– Spørsmålet er hvordan vi kan leve med denne uenigheten. Det vil bli veldig krevende,

Men splittelsen ble etter hvert så dyp, og til slutt ble viktigheten av å skape ro det tyngste loddet på vektskåla.

– I denne situasjonen var det viktig å bidra til enhet i Kirken vår, sier Kvarme til NTB

Les også: Rekordmange melder seg ut av kirken