Dykkerenke vant mot staten

En enke etter en avdød dykker er i Oslo tingrett tilkjent nær 2,3 millioner kroner i oppreisning.

I fjor vedtok Stortinget å gi nordsjødykkerne og deres etterlatte samme type kompensasjon som Stortinget bevilget i 2004. Den 58 år gamle kvinnen fikk kompensasjon for elleve år siden, men ikke i 2014, skriver Nettavisen.

Nav ble satt til å administrere fjorårets utbetalinger. Enken fikk tilsendt tilbud fra Nav om utbetaling av 2,2 millioner kroner, pluss oppreisning på 80.000 kroner som følge av dommen mot Norge i dykkersaken i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Hun aksepterte utbetalingen og vilkårene forbundet med den, men kort tid etter ble tilbudet trukket tilbake. Begrunnelsen var at hun ikke tilfredsstilte vilkårene for å få etterlattepensjon.

– I retten har vi påvist at hun tilfredsstilte vilkårene. Hennes mann døde som følge av en ulykke under dykking. Hun har derfor rett til etterlattepensjon som følge av hans yrkesskade, sier kvinnens advokat Per Danielsen.

I dommen er det vist til at Stortinget har ment å gi en raus betaling og behandling av dykkerne og deres etterlatte.

– Vi håper nå bare at staten aksepterer dommen avsagt av staten mot staten. Ansvarlig statsråd, arbeidsminister Robert Eriksson, har hatt en prinsipielt sett riktig holdning. Vi håper han nå setter foten ned og nekter regjeringsadvokaten å anke, sier Danielsen.