Litt færre asylsøkere til Norge forrige uke

Tre syriske asylsøkere venter på å bli registrert av Politiets utlendingsenhet på tollstasjonen i Svinesund. Les mer Lukk

Forrige uke ankom det 1.867 asylsøkere til Norge. Det er en liten nedgang fra 2.000 uken før.

646 av asylsøkerne er syriske statsborgere. Det er en nedgang fra 931 og 895 de to foregående ukene, viser en oversikt fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Blant de øvrige asylsøkerne kom 493 fra Afghanistan, 264 fra Irak og 114 fra Eritrea.

Rundt 14 prosent av asylsøkerne var mindreårige. Særlig kom det mange mindreårige asylsøkere fra Afghanistan forrige uke.

De to foregående ukene ble det til sammen registrert henholdsvis 1.946 og 2.000 asylsøknader.