KrF-politiker slår alarm om sex-språk i Forsvaret

Sentralstyremedlem Elisabeth Løland i KrF mener at Forsvaret må legge seksualisert språk bak seg når flere unge kvinner må avtjene verneplikt. Les mer Lukk

Huskeregler som spiller på sex og uttrykk som «kom igjen gutta», vitner om at Forsvaret ikke er beredt når verneplikten utvides til å gjelde kvinner, mener KrF-politiker.

Vernepliktsutvalget  

* Skal vurdere de fagmilitære, forsvarspolitiske og samfunnsmessige perspektivene ved verneplikten.

* Leverer endelig rapport til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) tirsdag 27. oktober.

* Rapporten er et innspill i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret.

* Utvalget har vært ledet av Andøy-ordfører Jonni Helge Solsvik (H). Han har hatt med seg stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap), tidligere stortingsrepresentant Per Ove Width (Frp), sentralstyremedlem Elisabeth Løland (KrF), seniorforsker Nina Græger, sjefforsker Frank Brundtland Steder, tidligere forbundsleder i Norges Offisersforbund Peter A. Moe og brigader Anne Rydning. (©NTB)

– Det er ikke mangel på dusjer som er det største problemet, men holdninger. Forsvaret er ikke forberedt på kvinners verneplikt, sier sentralstyremedlem Elisabeth Løland i KrF til NTB.

Hun er et av medlemmene i vernepliktsutvalget som tirsdag leverer sin rapport til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Huskeregler

Løland forteller at hun under arbeidet for utvalget hadde samtaler på tomannshånd med unge kvinnelige soldater.

– Jeg fikk høre om en stygg kultur. For eksempel er det en huskeregel knyttet til våpenreglene som lyder «Berit Puler Alle Hun Kjenner». En annen er «inn i trusa, opp i musa» – som er en huskeregel for bruk av kart og kompass, forteller Løland.

Hun mener at det må betydelige holdningsendringer til når Forsvaret om et år skal ta imot de første store kullene med unge kvinner.

Opplæringen

– Lederne på toppen sier de riktige tingene – som at Forsvaret er opptatt av likestilling. Men de yngre lederne som jobber tettest på dem som avtjener førstegangstjenesten, har åpenbart ikke fått opplæring i likestilling, sier Løland.

En del av problemet er at alt ser ut til å være i orden – på papiret, mener hun:

– I befalsutdanningen skal de blant annet gjennom Forsvarets verdier – respekt, ansvar og mot. Men den ukulturen jeg hører om, er verken respektfull, ansvarsfull eller særlig modig. Tvert om er mye av det de holder på med diskriminerende og kan også virke avskrekkende på en del jenter, sier Løland.

En av gutta

Vernepliktsundersøkelsen viser at det er få overgrep, og det er få kvinnelige soldater som forteller om seksuelle krenkelser ut over verbale.

– Det er jo for så vidt bra. Men jeg opplever også et sterkt ønske blant jentene om å stå sammen i den kollektive historien – der holdningen er at dette må man tåle, sier hun.

Et eksempel er uttrykket «være en av gutta» eller «kom igjen gutta».

– Hva betyr egentlig det? Det kan jo ganske enkelt bety at «her er alle velkommen». Men det kan også bety at jentene må tilpasse seg guttas premisser for å passe inn. Og at det å akseptere et ekstremt seksualisert språk også handler om å være en av gutta. Mitt poeng er at dette uansett ikke er jentenes ansvar. Holdningene er ledernes ansvar, sier Løland.

– Ukultur

Huskeregler som spiller på sex, er en del av en ukultur, sier forsvarssjefens pressetalsmann Vegard Finberg til NTB.

– Vi har en klar ambisjon og et mål om at ingen skal oppleve å bli mobbet eller trakassert under tjeneste i kongens klær. Mobbing og trakassering strider mot våre verdier. Vi har nulltoleranse, og det skal reageres på slik atferd. Det jobbes aktivt for å unngå ukultur i organisasjonen, tilføyer han.

Men pressetalsmannen mener Løland har feil fremstilling:

– Det er feil å framstille dette som et jenteproblem. Det blir stigmatiserende og faktisk diskriminerende overfor våre vernepliktige gutter, sier Finberg.

--

Forsiden illustrasjonsfoto: Marthe Brendefur/ Forsvaret