Tøffe tider i kjøttbransjen

NEDGANG: Prisene har stått stille, mens kostnadene har økt. Les mer Lukk

Prisene på kjøttvarer har stått på stedet hvil i mange år, samtidig som kostnadene øker. Til tross for kutt, sliter bransjen med å bedre lønnsomheten.

En sammenstilling Nationen har gjort viser at de fleste av de ni største kjøttbedriftene i Norge har svært lav driftsmargin. Driften i Nortura, Grilstad, Furuseth og Fatland gir ikke mer enn rundt 2 prosent i margin. En utfordring er prisen på varene de leverer.

– Fra 2001 til i dag har prisutviklingen på kjøttvarer vært flat. Det betyr at realprisen har gått ned de siste 15 årene, samtidig som lønnsnivået har økt mye raskere enn i andre land. Det er utfordrende, fordi dette er en arbeidsintensiv industri, sier professor Per Ingvar Olsen ved Handelshøyskolen BI.

For å holde tritt, har bransjen måttet kutte kostnader, men uten at det har gjort situasjonen nevneverdig bedre.

– Det har bare opprettholdt en dårlig margin, sier Olsen og påpeker at det er alvorlig dersom selskapene ikke klarer å følge med i konkurransen.

– Du må investere i nye maskiner og ny teknologi. Det har næringen gjort, og det er lagt om fra en regional til en nasjonal struktur, noe som har gjort bransjen mer økonomisk bærekraftig.

– Så er spørsmålet om det er inntjening nok til å fortsette det løpet. Du får ikke gjort mye hvis inntjeningen ikke er god nok.