Lege dømt for seksuell omgang med pasienter

En lege er av Nordhordland tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for å ha hatt seksuell omgang med to kvinnelige pasienter. Legen hevder imidlertid at han ble misbrukt og utsatt for ID-tyveri.

Legen forfekter at den ene kvinnen og hennes bror, som er politi, hadde fremsatt trusler mot ham, banket ham opp og voldtatt ham, skriver Bergens Tidende.

Legen hevdet også å ha fått telefonen hacket og at tusenvis av tekstmeldinger med seksuelt innhold ble til pasienter og andre kvinner.

Tingretten festet derimot liten lit legens forklaring, og finner det bevist at han utnyttet sin stilling til å ha seksuell omgang med to kvinner som oppsøkte ham for å få hjelp med psykiske problemer.

Legen er dømt til to og et halvt år i fengsel, og å betale 150.000 kroner i erstatning til den ene kvinne og 100.000 til den andre. Han må også betale 30.000 kroner i sakskostnader.