Sundtoft om klimaet: Vær forberedt på store endringer

Vi går et ubehageligere klima i møte, slår forskerne fast. Flom la nylig Nordsjø Ferieland, Akkerhaugen i Telemark under vann. Dette blir det mer av. Les mer Lukk

Norge må forberede seg på ekstremvær, stormflo og havstigning, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) mandag på konferansen om hvordan kommunene kan tilpasse seg et nytt klima.

– Fremtidens klima blir ubehagelig, men vi kan ikke lenger stikke hodet i sanden, sa direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro da hun åpnet klimatilpasningskonferansen i Oslo.

– Ja, vi må forberede oss for mer ekstremvær, istemte Sundtoft, før rapporten «Klima i Norge 2100» ble lagt frem. Rapporten er utarbeidet av norske forskere for å gi et vitenskapelig grunnlag for klimatilpasninger i Norge.

Raske kutt må til

Sundtoft understreket at verdens ledere har satt seg som mål å begrense den globale oppvarmingen, og at det blir nødvendig med raske og store utslippskutt.

– Omfanget av klimaendringene avhenger av hva vi klarer å kutte, og utslippskutt er hovedprioritet i norsk klimapolitikk, sa Sundtoft.

– Likevel må vi forberede oss på store endringer. FNs klimapanel sier at selv om vi lykkes med klimautslippene, så vil klimaet endre seg.

– Det blir varmere, våtere og mer uforutsigbart vær, sa hun.

Bakgrunn: Klima i Norge 2100: Regn, skred og flom

Nytt lovverk om ansvar

Klima- og miljøministeren mener at alle har ansvar for å tilpasse seg klimaendringene, både privatpersoner, næringslivet og myndighetene.

– Myndighetene har det overordnede ansvaret. Vår kanskje viktigste rolle er å bidra til kunnskapsgrunnlaget, samt at vi har en viktig koordinerende rolle. Klimatilpasninger angår mange sektorer, sier Sundtoft.

Hennes departement er i ferd med å utarbeidet et nytt lovverk, som skal klargjøre hvem som har ansvar for hva når det gjelder vannhåndtering, som overvannshåndtering og flomsikring.

Les også: Obama ser til Norge i klimasaken

NVE vil bruke innsigelsesretten

På konferansen varslet Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud at NVE kan komme til å bruke innsigelsesretten oftere enn i dag mot flomutsatte kommuner som ikke tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringene i arealplanleggingen

– Det er god samfunnsøkonomi å forebygge flom og ras. VI løper for mye etter i dag, fastslår Sanderud.

I dag bruker NVE innsigelsesretten rundt 100 ganger i året.

– Men det viktigste er hjelpe kommunene til å forstå hva som vil skje med klimaet fremover, ikke å bruke innsigelsesretten, la NVE-direktøren til.

Skader må forebygges

Olje- og energiminister Tord Liens (Frp) hovedbudskap på konferansen var at naturskader må forebygges, blant annet på installasjoner for kraftforsyningen.

– Vi må robustgjøre samfunnet mot skader fra de destruktive naturkreftene.

– Vi i Norge har lange tradisjoner for å høste av naturkreftene og beskytte oss mot de destruktive kreftene.

– Mer ekstremvær vil gjøre det nødvendig med økte krav til vedlikehold, sikkerhet og overvåking, sier Lien.

Rapporten «Klima i Norge 2100»:  

Hvis de globale klimautslippene fortsetter å øke raskt, forventes disse endringene i klimaet i Norge fram mot slutten av dette århundret:

* Årstemperatur: Økning på mellom 3,3 og 6,4 grader. 4,5 grader er mest sannsynlig.

* Årsnedbør: Økning på mellom 7 og 23 prosent. 18 prosent er mest sannsynlig.

* Vi kan forvente kraftigere og hyppigere styrtregn.

* Regnflommene blir større og kommer oftere.

* Snøsmelteflommene blir færre og mindre.

* I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år, mens det i høyfjellet kan bli større snømengder i enkelte områder.

* Det blir færre isbreer, og de som er igjen, blir mye mindre.

* Havet kan stige med 55 cm i noen deler av landet, mens andre områder kan vente seg en økning på rundt 15 cm.

(Kilde: Klima i Norge 2100)