Politimann i Hedmark sparket nok en gang

En 53 år gammel politimann i Hedmark politidistrikt er avskjediget etter uttalelser han kom med på Facebook, opplyser politimester Tormod Bakke.

Ansettelsesrådet kom mandag sammen for å drøfte etterforskeren Stein-Robin Kleven Berghs innlegg på Facebook, og møtet endte med at politietterforskeren mistet jobben.

– Å gå til det skritt å avskjedige en medarbeider i politiet er meget alvorlig og spesielt, både for den det gjelder, hans nærmeste, kollegaer og arbeidsgiver, sier politimester Tormod Bakke.

Kleven Bergh jobber som etterforsker på Kongsvinger politistasjon

– Skadet tilliten

Polititjenestemannen ble høsten 2013 avskjediget av ansettelsesrådet i Hedmark politidistrikt. Etter klage ble vedtaket opphevet av det sentrale ansettelsesrådet i politiet. Tjenestemannen fikk i mars 2014 i stedet en ordensstraff i form av skriftlig irettesettelse. I rådets vedtak den gang framgikk det at «gjentatt utilbørlig atferd» kan føre til en strengere reaksjon.

– Både gjennom mediene og andre kanaler ble jeg på sensommeren orientert om at polititjenestemannen hadde ytringer og meningsutvekslinger med en form som skadet den respekt og tillit som er nødvendig i utøvelsen av stillingen som polititjenestemann sier Bakke i en pressemelding.

Tajik

Politimester Tormod Bakke understreket da han snakket med NTB i august, at det ikke først og fremst er politimannens krasse uttalelser på Facebook om Ap-politiker Hadja Tajik som veier tyngst.

– Det er i retning av at man behandler ting som går på innvandringsproblematikk på en helt spesiell måte som andre vil oppfatte som krenkende. Det er hovedinnvendingen. Når det gjelder Tajik, vil det isolert sett ikke kunne utløse noen reaksjoner annet enn at det også er i en form som er respektløs, forklarer han.

– Forbauset

Vedtaket i ansettelsesrådet var enstemmig, men saken er ikke endelig avgjort. Kleven Bergh er suspendert fra sin stilling inntil saken er endelig avgjort.

Både avskjedigelsen og suspensjonen kan påklages til det sentrale ansettelsesrådet i politiet.

Politimannens advokat, Jens-Ove Hagen, sier til Nettavisen at han så vidt har snakket med sin klient. Han er «veldig forbauset», ifølge advokaten.

– Vedtaket vil bli påklaget til det sentrale ansettelsesrådet, som forrige gang. Jeg har ikke fått lest vedtaket, så det er alt jeg har å si på nåværende tidspunkt, sier Hagen til Nettavisen.