Torgersen-saken får ikke ny behandling

Gjenopptakelseskommisjonen vil ikke behandle saken til Fredrik Fasting Torgersen på nytt. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix) Les mer Lukk

Gjenopptakelseskommisjonen vil ikke behandle saken til Fredrik Fasting Torgersen på nytt, melder NRK.

Fredrik Fasting Torgersen:  
 • Fredrik Fasting Torgersen ble 16. juni 1958 dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata i Oslo 7. desember 1957. Han slapp ut etter 16 år.
 • Torgersen, som døde 18. juni 2015, 80 år gammel, nektet seg hele livet skyldig i drapet og leverte i alt seks begjæringer om å få gjenopptatt straffesaken.
 • Den første begjæringen kom i forbindelse med anken til Høyesterett i 1958. Den ble stilt i bero og ikke realitetsbehandlet.
 • Høyesterett avviste en gjenopptakelsesbegjæring i 1976, og domstolens ankeutvalg avviste en ny begjæring i 2001.
 • Enda en gjenopptakelsesbegjæring ble avvist av Gjenopptakelseskommisjonen i 2006. Kommisjonen la ikke vekt på nye utredninger som reiste sterk tvil om de tekniske bevisene som førte til at Torgersen ble dømt.
 • Advokat Erling Moss sendte 17. juli 2007 et krav om fornyet behandling og krevde at det måtte oppnevnes en settekommisjon fordi han anså Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer som inhabile. Dette ble avvist at henholdsvis kommisjonen, Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesteretts ankeutvalg.
 • Gjenopptakelseskommisjonen avviste 1. oktober 2010 å gjenoppta drapssaken.
 • I 2011 tok Fasting Torgersen ut stevning mot staten ved Gjenopptakelseskommisjonen for kommisjonens avgjørelser i 2006 og 2010.
 • Kommisjonen ble frifunnet i Oslo tingrett i november 2013. Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett som opphevet tingrettens dom. Kommisjonen anket saken til Høyesterett, som opphevet lagmannsrettens dom 7. januar 2015. Etter dette fortsatte behandlingen av søksmålet ved Borgarting lagmannsrett frem til Fasting Torgersens død i juni, da saken ble stanset.
 • 11. juni 2015 ble Torgersen-saken begjært gjenopptatt for sjette gang. Advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen hevdet de satt på nye analyser og nye bevis.
 • 31. august 2015 avviste Gjenopptakelseskommisjonen på nytt å behandle saken, med den begrunnelse at det ikke hadde fremkommet noe vesentlig nytt i den nye begjæringen.

I

I 57 år kjempet Torgersen for å bli renvasket for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen i Skippergata i Oslo 16. juni 1958. Torgersen døde 18. juni i år, 80 år gammel, men Torgersens støttespillere har jobbet videre for å få saken hans gjenopptatt etter hans død.

11. juni i år ble saken begjært gjenopptatt for sjette gang. Advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen sa da at de satt på nye analyser og nye bevis.

Leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Helen Sæter, skriver i avslaget at hun mener det ikke har «fremkommet særlige forhold i argumentasjonen tilknyttet de enkelte bevisene som gjør det meget tvilsomt at dommen er riktig».

Bakgrunn: Tor­ger­sens støtte­spil­lere jobber videre

Avgjorde alene

Heller ikke en samlet vurdering av bevisene gir grunnlag for gjenåpning av saken, skriver hun.

I begjæringen fra Torgersens advokater blir det også hevdet at det ble gjort flere saksbehandlingsfeil under rettssaken i 1958. Sæter skriver at hun heller ikke kan se at disse forholdene «hver for seg eller samlet gjør det meget tvilsomt om dommen av 1958 er riktig».

Kommisjonslederen opplyser innledningsvis at hun har truffet avgjørelsen alene uten full kommisjonsbehandling, slik loven åpner for.

– Inhabil

Frode Fasting Torgersen, nevø av Fredrik Fasting Torgersen, er svært provosert over avgjørelsen.

– Jeg mener Helen Sæter er inhabil og ikke skulle ha vært med på å behandle saken i det hele tatt. Når hun da går inn og tar avgjørelsen alene, mener vi at hun utviser sviktende dømmekraft, sier han til NTB.

Han peker på at Sæter satt som henholdsvis nestleder og leder i kommisjonen under de forrige avslagene i 2006 og 2010.

Helen Sæter ønsker ikke å kommentere uttalelsene overfor NTB.

Les også: Eskeland: – Torgersen følte seg frifunnet