Rogalandspolitiet henlegger hver tredje sak

Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix) Les mer Lukk

Over 9.000 anmeldte saker blir henlagt av politiet i Rogaland hvert år. Det tilsvarer mer enn en tredel av alle anmeldelsene som kommer inn.

I løpet av et år mottar Rogaland politidistrikt mellom 23.000 og 25.000 anmeldelser, skriver Stavanger Aftenblad.

– Jeg har full forståelse for at henleggelser kan være frustrerende, sier politiinspektør Bjørn Andersen, som er sjef for felles påtaleenhet i Rogaland politidistrikt. Han sier det sitter langt inne hos politiet å henlegge saker hvor gjerningspersonen er kjent, men at det også skjer.

– Handler om prioritering

– Det kan være flere årsaker til at slike saker henlegges. Bevisene i saken kan være utilstrekkelige og gjerningspersonen kan være strafferettslig utilregnelig. Jeg har ingen problem med å forstå at slike henleggelser er frustrerende for anmelderen.

Påtalesjefen påpeker at grove voldssaker, grov økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet er prioriterte saker hos politiet. Mange av sakene som henlegges er derimot vinningskriminalitet uten kjent gjerningsperson.

– Det betyr ikke at mindre alvorlige straffbare forhold ikke skal etterforskes, men vi rekker ikke over alt. Dette handler i stor grad om prioriteringer, sier Andersen.

Vanskelig tilgjengelig statistikk

Bergens Tidende skrev nylig at saker med navngitt mistenkt utgjør en økende del av henleggelsene. I fjor ble 4.591 slike saker henlagt. Det er en andel på 1,9 prosent, mot 1,2 prosent i 2010. Dette omfatter også saker som henlegges på grunn av manglende kapasitet.

Samlet ble hver 30. anmeldte forbrytelse i 2014 henlagt på grunn av manglende ressurser, skrev avisen basert på tall fra Politidirektoratet (POD). Det er nesten en dobling fra 2010.

Da VG i desember i fjor prøvde å få ut nasjonal statistikk over hva slags saker som blir henlagt, fikk de avslag av direktoratet. Sivilombudsmannen kritiserte den gangen POD i forbindelse med VGs begjæring om innsyn.