Åtte av ti får bygge i strandsonen

Selv om det i utgangspunktet er forbudt å bygge i strandsonen, fikk 83 prosent av dem som søkte, tillatelse fra 2011 til 2014.

En gjennomgang som Naturvernforbundet har laget, viser at det har vært en økning i strandsonebyggingen på 11 prosent fra fireårsperioden før, skriver Klassekampen.

Andelen har nå økt til 86 prosent, og i siste treårsperiode ble det gitt 10.920 utbyggingstillatelser.

– Den økte andelen dispensasjoner uthuler loven og bygger ned strandsonen som skal være tilgjengelig for oss alle, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.