Avis: Agatha Christie-bøker er omskrevet

Endringer er gjort i en rekke bøker av Agatha Christie, ifølge The Telegraph. Formålet har vært å fjerne støtende formuleringer.

Det er snakk om bøker om Miss Marple og Hercule Poirot, meldte den britiske avisa lørdag.

De er angivelig blitt gjennomgått av såkalte sensitivitetslesere på oppdrag fra forlaget HarperCollins. Noen av de nye versjonene skal allerede være utgitt.

Ett eksempel på en endring er i omtalen av en karakter i India, som i originalutgaven har et «indisk temperament». Her er «indisk» fjernet.

I en annen bok sier Poirot om en person at vedkommende er «jøde, naturligvis». Denne uttalelsen er borte i den reviderte utgaven.

Flere tilfeller av det såkalte n-ordet er også luket bort. Dette ordet brukes heller ikke av The Telegraph i artikkelen om endringene.