Kemnerens million-utlegg kan være verdiløst

Tre-statuen av Bodhisattva Guanyin kan være 650 år gammel, men man vet ikke sikkert hvem som egentlig eier den. Les mer Lukk

I fjor tok kemneren i Oslo et 60 millioners utlegg i en antatt kinesisk statue fra Ming-dynastiet. Den kan nå vise seg å være stjålet og dermed uten verdi.

Det var i forbindelse med et skattekrav mot den omstridte kunsthandleren Tor Arne Uppstrøm at den opp mot 650 år gamle trestatuen, ble kjent.

Kemneren i Oslo tok utlegg i statuen for 60 millioner kroner i november i fjor, etter at Dagens Næringsliv omtalte den og et ukjent kunstlager på Kalbakken i Oslo.

Men nå blir det sådd tvil om statuens proveniens. Klarer man ikke å forsikre seg om at figuren er lovlig anskaffet, vil den heller ikke være mulig å omsette legalt og dermed også være verdiløs for norske myndigheter.

Kan slette utlegget

Det vil også være naturlig at den returneres til den rette eier, hvis man klarer å finne frem til denne. Det eksisterer verken eksportløyve eller andre dokumenter som kan kaste lys over hvor den kommer fra.

Uppstrøm bor for tiden i London. Han har ikke bidratt i myndighetenes jakt på å oppklare hvem som egentlig eier statuen, som eksperter mener er lagd under Ming-dynastiet (1348-1644).

Jorunn Sunde, ansvarlig for Divisjonsdirektør innkreving hos Kemneren i Oslo, sier til ABC Nyheter:

– Hvis det er riktig at Uppstrøm ikke eier statuen, så må vi slette utlegget. Det gjelder også generelt. Som ved alle krav må vi avlyse utlegget hvis personen ikke eier objektet. Da må vi i stedet prøve å inndrive kravet på en annen måte.

Kina vil hjelpe i eier-jakten

I slutten av april henvendte Kulturdepartementet (KD) seg til den kinesiske ambassaden i Oslo for å søke hjelp. De hadde da rådført seg med flere norske eksperter som mente statuen forestiller Bodhisattva Guanyin, den viktigste av Buddhas hjelpere innenfor kinesisk og østasiatisk buddhisme.

Saken fortsetter under bildet

Analyser av treet viser hvor gammel statuen kan være. Les mer Lukk

Statuen er 162 cm høy og veier nesten 100 kilo. Fargene skal ha blitt lagt på nytt for 100-200 år siden, men trevirket avslører statuens virkelige alder, mener blant annet professor Jens Braarvig og konservator Anne Håbru.

Kulturattaché ved den kinesiske ambassaden i Oslo, Li Yiping, takket umiddelbart KD for henvendelsen, og har lovet å ta kontakt med kinesiske eksperter for å bidra med relevant informasjon.

I tiden etter at kemneren i Oslo tok utlegg i Bodhisattva-statuen skal den ha fått ny eier, fremkommer det i brevet fra KD til ambassaden. Men det endrer ikke noe i forhold til skatteoppkreverens utlegg.

– Vi vurderer eierskap på det tidspunktet vi avholder utleggsforretning, sier divisjonsdirektør Jorunn Sunde.