Oslo tingrett kan avgjøre Y-blokkas skjebne

Forberedelsene til å rive Y-blokka er i gang, men Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen håper Oslo tingrett vil redde bygget. Les mer Lukk

Regjeringens beslutning om å rive Y-blokka er stevnet inn for retten. Oslo tingrett skal nå avgjøre om rivingen skal utsettes til dommen foreligger.

Det er Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen som har stevnet staten, i håp om å hindre at bygget i regjeringskvartalet rives.

Saken kommer ikke opp før etter sommeren, derfor har de to organisasjonene bedt Oslo tingrett om en midlertidig forføyning for å hindre at bygget er borte før domstolen har avgjort spørsmålet. Partene møtes i retten torsdag og fredag denne uka, og en avgjørelse er ventet før påske, ifølge NAL.

På grunn av smitteverntiltakene fikk verken publikum eller presse lov til å være til stede i retten. Tingretten strømmet i stedet rettsmøtet på YouTube.

Vil bevare kunsten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har alt avvist alle klager på beslutningen, og Statsbygg har planlagt å starte rivingen i april, for å forberede arbeidet med å bygge et nytt regjeringskvartal.

Saksøkernes advokat, Berit Reiss-Andersen, mener myndighetene ha begått rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil i saken og at vedtaket dermed er ugyldig.

Myndighetene har lagt en plan for å bevare kunstverkene i bygget, som Carl Nesjar og Pablo Picasso har laget. Men saksøkerne mener det vil forringe den kunstneriske verdien om de fjernes fra bygget som de er en del av. De mener også at bygget i seg selv har viktig verdi for samfunnet, både symbolsk og arkitektonisk.

– Det er svært mange som føler det støtende at man skal rive regjeringskvartalet, fordi destruksjonen av disse bygningene åpenbart også var terroristens mål, sa advokat Reiss-Andersen i retten torsdag.

Sikkerhet og nybygg

Regjeringen har hevdet at rivingen er nødvendig av hensyn til sikkerheten, siden deler av bygget ligger over en tunnel.

– Og det er nødvendig for å skape et inviterende, åpent og grønt regjeringskvartal som er velfungerende både for byen, innbyggerne og regjeringen, skrev kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i januar.

– Ingen klagemuligheter

Reiss-Andersen hevder det ikke er noen reell klagemulighet over Kommunal- og moderniseringsdepartementets beslutning.

– Departementet er initiativtaker, tiltakshaver, byggherre og klageinstans, påpeker advokaten.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har avvist klagene på rivingstillatelsen, men har understreket at de måtte gjøre dette er fordi fylkesmannen ikke har noen lovhjemmel til å behandle klager på en statlig reguleringsplan.