Resett-redaktør danner livssynssamfunn for meningsfeller

Helge Lurås er redaktør for nettstedet Resett.no og leder for den nyopprettede livssynsorganisasjonen YFO. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

Resett-redaktør Helge Lurås har i julen dannet et nytt livssynssamfunn han hevder skal sikre ytringsfrihet for personer som er kritiske til ikke-vestlig kultur.

Forbundet Ytringsfrihetsforbundet (YFO) fikk, ifølge nettavisen Resett , 500 medlemmer allerede i løpet av 34 timer. Til Aftenposten sier leder Helge Lurås at hovedhensikten bak YFO vil være å sikre personer som kritiske til «ikke-vestlig kultur og advarer mot den inntog i det frie, liberale Vesten» en tilgang til debatten.

– YFO vil være en organisasjon for en gruppe mennesker som nå opplever at det ikke er reell ytringsfrihet for folk med deres meninger, sier Lurås til avisen.

Han sier han opplever at stadig færre ting blir diskutert i offentligheten, og at en i YFO vil få folk til å reflektere over denne utviklingen og samtidig få føle at de ikke er alene om sine meninger.

Les også: Resett-redaktør avvist av redaktørforeningen

Ekspert på ytringsfrihet og jurist, Anine Kierulf, stusser over Resett-redaktørens argumenter for å opprette YFO.

– YFO fremstår litt pussig i et ytringsfrihetsperspektiv: Det skal beskytte én type ytringer – kritikk av ikke-vestlig kultur – mot det ubehag man kan føle når ens kritikk møtes av motytringer. Det er omtrent det motsatte av begrunnelsen for ytringsfrihet. At sannhetssøken og demokrati best oppnås gjennom friest mulig meningsbrytning, sier Kierulf.

Les også:Nettstedet Resett har fått 16 nye investorer