Enighet om å sikre NRKs framtid, men uklarhet om finansiering

NRKs hovedkontor NRK Marienlyst i Oslo. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget har lagt fram NRK-meldingen uten konkret anbefaling til ny modell for finansiering. Ap mener resultatet er svakt.

– Dette er en sak hvor det råder mange ulike oppfatninger. De fleste har måttet strekke seg langt for at vi skulle få til en samlet anbefaling, sier Høyres saksordfører Svein Harberg.

Han trekker fram enighet om solide innholdskrav for NRK, men fastslår at finansieringsmodellen har vært vanskeligst å enes om.

Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass viktige premisser for NRK. Det er enighet om å sikre NRKs legitimitet og uavhengighet, sier han i en kommentar til NTB.

NRK-plakaten skal endres og gjøres med overordnet.

– Blant annet har denne meldingen forsterket NRKs ansvar for å ivareta kunnskapen om det nordiske – både kultur og språk, og NRKs spesielle ansvar for å sikre regionalt mediemangfold og lokal talentutvikling.

Betalingsmodell

Flertallet i familie- og kulturkomiteen går inn for at det skal utredes et NRK-bidrag som alle innbyggere over en viss alder skal betale, men her kommer komiteen altså ikke med noen konkret anbefaling.

– Vi anbefaler at betaling fra personer best kan ivareta NRKs legitimitet og uavhengighet. Men akkurat hvordan det skal utformes, ble det ikke enighet om, fastslår Harberg.

Flertallet i komiteen mener at det må utredes en betalingsmodell der alle over en viss alder må betale – også de som ikke ser TV på tradisjonelt vis.

– For eksempel unge som sier de ikke ser på NRK, men følger med på Skam, forklarer Harberg.

– Nå skal regjeringen gjøre den videre utredningen, sier Harberg.

Mangler handlekraft

Ap mener meldingen som nå ligger på bordet, er svak.

– Regjeringen har hatt lang tid på seg til å finne en samlende løsning for framtidig finansiering av NRK, men regjeringen har ikke evnet dette. Vi er skuffet over mangelen på handlekraft hos dagens regjeringspartier. Nå blir det opp til den nye regjeringen etter valget å ordne opp i denne saken, sier mediepolitisk talsperson Arild Grande i en pressemelding.

Grande understreker imidlertid at Ap er glade for de nye innholdskravene for NRK.

Kravene gjelder blant annet tilstedeværelse i hele landet, bruk av nordisk språk, og at NRK har informasjonsansvar i en krisesituasjon.

Les også:

Voldsom økning i antall klager på NRK

– Useriøst å finansiere NRK over statsbudsjettet

Arbeidstilsynet: NRK bryter arbeidsmiljøloven