Nordmenn søker kinomørket

Kino ruler når folk skal velge underholdning, viser norsk kulturbarometer for 2016. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

Kinoen er fortsatt det kulturtilbudet flest av oss bruker. Nesten tre firedeler av oss går på kino minst en gang i året, men andelen unge går kraftig ned.

72 prosent av alle i aldersgruppen 9–79 år var på kino i fjor, mot 67 prosent i 2012. Det er altså flere som går på kino, men vi går ikke like ofte som før. Gjennomsnittlig antall kinobesøk per år var 2,8 i 2016, mot 3,0 ganger i 2012, viser tall fra Norsk kulturbarometer 2016, som ble lagt fram tirsdag.

Kinosøket er jevnt fordelt mellom menn og kvinner, men det er de unge i aldersgruppen 16–24 år som går mest på kino. Det er likevel i denne gruppen kinobesøket har gått mest ned. Mens denne aldersgruppen i gjennomsnitt var 12,2 ganger på kino i 1991, hadde tallet gått ned til 4,3 besøk i fjor.

– Det betyr jo ikke at de unge har mistet interessen for film. Det har nok mye å si at de nå kan se hjemme. Skulle denne tendensen fortsette, er det nok grunn for kinoene til å være litt bekymret. Vi tar med oss vanene våre videre, sier Odd Frank Vaage i Statistisk sentralbyrå, som er ansvarlig for Norsk kulturbarometer 2016.

Små endringer

Nå har kinobransjen litt å gå på. Det er en langt større andel av oss som går på kino nå enn da det første kulturbarometeret ble lagt fram i 1991. Den gang var det bare 58 prosent som hadde vært på kino det siste året.

Det er 11. gang barometeret over kulturbruken legges fram. Vaage har vært med i arbeidet fra starten. Er det noe som overrasker ham med årets barometer?

– Det er litt overraskende hvor lite som forandrer seg fra år til år, hvor bastant denne kulturbruken er. Det er veldig vanskelig å rokke ved det både når det gjelder nivået og hvem det er som bruker det, sier Vaage til NTB.

Statistikken viser at andelen som oppsøker teater, musikal eller revy, økte fra 45 prosent i 2012 til 50 prosent i 2016. Det samme gjelder museumsbesøk, der det er en økning fra 41 prosent til 44 prosent i samme periode.

For folkebibliotekene har besøksandelen derimot sunket fra 49 prosent i 2012 til 46 prosent i 2016, viser de ferske tallene.

Eldre mer aktive

Tallene viser også at det er dem med høyest utdanning som bruker kulturtilbudene mest. Dette gjelder særlig for de tradisjonelle kulturtilbudene teater, opera, ballett og dans, kunstutstillinger og museer, men også for kino. Høy inntekt og høyt kulturforbruk henger også sammen, med unntak av besøk på folkebibliotek, idrettsarrangementer og tros- og livssynsmøter.

Ikke overraskende bruker kvinner kulturtilbudene mest, mens mennene er de ivrigste til å oppsøke idrettsarrangementer.

– Vi ser også i tallene våre at de eldre er blitt mer aktive enn før og flinkere til å oppsøke kulturarrangementer. I 1991 var det for eksempel bare 10 prosent i aldersgruppen 67–79 år som hadde vært på kino. I fjor var det oppe i 40 prosent. De tar med seg de vanene de hadde da de var yngre. Eldre i dag er nok også friskere og har bedre økonomi, sier Vaage.

Eldre går også mer på teater, konserter og utstillinger enn tidligere. Også operaen har flere i den eldste aldersgruppen i sitt publikum. 16 prosent i alderen 67–79 år hadde vært i operaen i fjor, mot 5 prosent i 1991. Men operaen scorer ikke høyt totalt. Bare 8 prosent hadde vært på opera eller operette i fjor, mot 5 prosent i 1991.

55 prosent av oss har aldri vært på en opera, og interessen er heller ikke stor. Av dem som svarte at de ikke hadde vært på opera i fjor, sa hele 72 prosent at de ikke var interessert.

Bruk av kulturtilbud i Norge:  

* Prosentandel av befolkningen som benyttet ulike kulturtilbud i 2016:

* Kino: 72

* Konsert: 62

* Idrettsarrangement: 55

* Teater/musikal/revy: 50

* Folkebibliotek: 46

* Museum: 44

* Kunstutstilling: 36

* Tros-/livssynsmøte: 36

* Kulturfestival: 32

* Ballett/danseforestilling: 14

* Opera/operette: 8

* Gjennomsnittlig antall besøk på ulike kulturtilbud i 2016:

* Idrettsarrangement: 7

* Folkebibliotek: 4,3

* Tros-/livssynsmøte: 2,9

* Kino: 2,8

* Konsert: 2,5

* Teater/musikal/revy: 1,3

* Museum: 1,1

* Kunstutstilling: 1,0

* Kulturfestival: 0,5

* Ballett/danseforestilling: 0,3

* Opera/operette: 0,2

(Kilde: Norsk kulturbarometer 2016)